100 hästar söks till stiftelsefinansierat projekt

I ett projekt som beviljades i 2016 års utlysning ska forskare studera träningens påverkan på hästars rörelsesymmetri. Och de behöver unghästar att studera, hundra stycken för att vara exakt.

Läs mer på hästsverige.se

Projektet ”Från unghäst till atlet -förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar” (i Stiftelsen Lanbruksforsknings projektbank)