Ökad kunskap via forskning

Det övergripande syftet för svensk och norsk hästforskning är ett ökat värdeskapande för hästen, näringen, människan och samhället.

Hästforskning, finansierad och administrerad av Stiftelsen Hästforskning ska öka kunskaperna och synliggöra hästens position i samhället. God dokumenterad forskning i Sverige och Norge ska bidra till förbättrad hälsa för både hästar och människor.

Uppdraget för stiftelsen är att finansiera och stödja vetenskapligt kvalitativa och för näringen relevanta FoU-projekt rörande hästar och hästnäringens utveckling, genom att lämna ekonomiska bidrag till forskare efter ansökningsförfarande och bedömning.

Forskning finansierad via stiftelsen kan också bidra till att hitta nya icke traditionella användningsområden inom hästsektorn, såsom hälsa/rehabilitering och omsorg för människan, samt bidra till ett ökat värdeskapande inom lantbruket.

Läs mer om forskning under rubriken forskningsprojekt. Du hittar även information om hästforskning via kunskapssajten HästSverige www.hastsverige.se som Stiftelsen Hästforskning är en av initiativtagarna till.