Årsvisa beslutslistor

Stiftelsen Hästforskning delar ut anslag en gång per år. Här finns listor över de forskningsprojekt som fått anslag respektive år. Alla finns också med under Forskningsprojekt.

Beviljade anslag för 2017

Beviljade anslag för 2016

Beviljade anslag för 2015

Extrabeslut 140131

Beviljade anslag för 2014

Beviljade anslag för 2013

Beviljade anslag för 2012

Beviljade anslag för 2011

Beviljade anslag för 2010

Beviljade anslag för 2009

Beviljade anslag för 2008