Forskningsprojekt

Här finns en lista över alla de projekt som fått anslag från Stiftelsen Hästforskning. Välj att sortera efter projektnamn, projektansvarig forskare eller vilket år projekten fått anslag genom att klicka på respektive rubrik. För att välja att visa bara ett visst ämnesområde, välj under Visa kategori.

Mer information om respektive projekt visas om man klickar på projektnamnet.

Samtliga projekt, förutom de helnorska som fått anslag för första gången för 2013, finns också i Stiftelsen Lantbruksforsknings projektbank.Projektnamn Projektansvarig År
Inflammationsmarkörer i bronkiella biopsier hos hästar med kronisk bronkiolit Pringle John
 • 2003
 • 2004
 • 2005
Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst Ekman Stina
 • 2003
 • 2004
 • 2005
Undersökningar av Ehrlichiainfektioner hos häst Franzén Peter
 • 2004
 • 2005
Integrerade avelsindex för nationell avelsvärdering av svenska ridhästar Viklund Åsa
 • 2005
 • 2006
 • 2008
Ny PCR-diagnostik för kvarka Båverud Viveca
 • 2005
 • 2006
 • 2007
Studier av Streptococcus equi i syfte att utveckla metoder för att förhindra kvarka Guss Bengt
 • 2005
 • 2007
Utfodring för hälsa och prestation Jansson Anna
 • 2005
 • 2006
 • 2007
Studier av transportproteiner som har betydelse för upptag och omsättning av läkemedel hos häst Larsson Pia
 • 2005
 • 2006
 • 2007
Genetisk kartläggning av kandidatgener som reglerar sommareksem hos häst Lindgren Gabriella
 • 2005
 • 2006
 • 2007
Hur ska vi avelsvärdera utländskt avelsmaterial och vilken betydelse har importerna för svensk ridhästavel? Thorén Emma
 • 2005
 • 2006
Nästa sida »