Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation

Projektansvarig

Maria Löfgren, SLU

Medsökande

Cathrine Fjordbakk, NMBU

År Beviljade medel
2017 602 000 SEK, 166 000 NOK
2018 718 000 SEK, 166 000 NOK
2019 478 000 SEK
Totalt1 788 000 SEK, 332 000 NOK