Hästforskning under 25 år

Innan Stiftelsen Hästforskning bildades delade ATG ut forskningsanslag genom sin egen forskningskommitté. Här finns en översikt över den forskning som fått anslag från ATGs forskningskommitté under åren 1977-2002.

Informationen finns också i den tryckta boken Hästforskning under 25 år – ATG-stödd forskning 1977-2002 (ISBN 91-631-2369-X).

Behandlingsmetoder

Laser – ljus som behandlingsmetod?

Dopning och farmakologi

Dopingforskning

Foder och vatten

Utfodringens inverkan på prestation och hälsa

Vatten är livsnödvändigt

Genetik och avel

Avelsvärdering av travhästar

Härstamningskontroll

Livmodern, sperman och fostret – om reproduktionsforskning

Hovar, mekanik och banor

Banunderlaget – nyckeln till förbättrad hållbarhet

Ändrad bangeometri minskar skaderiskerna

Immunologi

Klinisk immunologi

Infektioner

Actinobacillousinfektion hos häst

Kvarka hos häst

Parasiter hos häst

Undersökning av Borrelia och Ehrlichia hos svenska hästar

Virussjukdomar hos häst

Leder och skelett

Osteochondros och lösa benbitar

Ökad röntgentäthet i tredje karpalbenet

Luftvägar

Kroniska luftvägssjukdomar

Magtarmkanalen

Antibiotikabehandling som orsak till akut diarré

Magsår – en ny sjukdom hos häst?

Stallmiljö och gödsel

Hästgödsel – en tillgång för alla

Stallmiljön – viktig för såväl häst som människa

Träning och muskler

Muskulaturens egenskaper

Unghästprojektet

Index över stödda projekt

Projekt stödda av ATG 1977-2002. Ämnesområden.

Projekt stödda av ATG 1977-2002. Projektansvariga