Styrelse och beredningsgrupper

Här finns mer information om hur Stiftelsen Hästforsknings styrelse och beredningsgrupper är sammansatta.

Hästprogrammet leds av Peter Kallings, forskningchef för Stiftelsen Hästforskning, och administreras via Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli.

Christian Nyrén är stiftelsens verksamhetsledare.