Utlysning av medel för 2018

14 miljoner svenska och 7,5 miljoner norska kronor finns att söka i utlysningen av medel för 2018.

Läs mer

Riktad utlysning: Dölehäst och nordsvensk brukshäst

Utlysningen är avslutad.

Ett nytt projekt beviljades medel.

Läs mer

Utlysning av medel för 2017

Utlysningen är avslutad.

Åtta nya projekt och nio pågående projekt beviljades medel.

Läs mer