Ansökningssystemet och blankett för underskrift

Du söker medel från Stiftelsen Hästforskning genom ett elektroniskt ansökningssystem. Samma system använder du för läges- och slutrapporter.

Till din ansökan eller rapport ska du bifoga en påskriven och inskannad försäkran från din organisation om förvaltning av forskningsmedel. I den årliga utlysningen, som sker i två steg, ska din organisations försäkran bifogas först i steg 2.

Stiftelsen Hästforsknings ansökningssystem

Blankett för underskrift