Handbok för sökande

Stiftelsen Lantbruksforsknings handbok, från sidan 10 och framåt, gäller i stora delar även för Stiftelsen Hästforskning. Det finns dock ett antal viktiga skillnader.

Övergripande skillnader

Inget krav på sökande från flera organisationer

Stiftelsen Hästforskning uppmanar till svensk-norska och norsk-svenska ansökningar men ställer inget krav på sökande från flera organisationer.

Norska kronor och norska som ansökningsspråk

För svensk-norska och norsk-svenska ansökningar ska ”svenska” och ”SEK” tolkas som ”svenska eller norska” och ”SEK eller NOK”. Det framgår även i ansökningssystemet. För norska medel gäller särskilda anvisningar som också framgår i ansökningssystemet.

Stiftelsespecifika begrepp

Ett antal begrepp i handboken som är specifika för Stiftelsen Lantbruksforskning kan du bortse från: Kunskapskedjan, branschområden, fokusområden, innovationssystemet.

Projektets lönsamhetspotential ska inte heller beskrivas i ansökningar till Stiftelsen Hästforskning.

Stiftelsen Hästforskning har två programområden: ”Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap” och ”Samhällsvetenskap och humaniora”.

En beredningsgrupp per programområde

Stiftelsen Hästforskning har två beredningsgrupper, en grupp per programområde. Samma beredningsgrupp bedömer både skissen i steg 1 och ansökan i steg 2.

Beredningsgruppernas sammansättning.

Inloggning via hästforskning.se

Du loggar in i ansökningssystemet via hästforskning.se

Särskilda skillnader

1.3.1 För svensk-norska och norsk-svenska projekt ska en huvudsökande per land anges.

1.3.3 Omkostnadspåslag på 25 % gäller svenska medel. För den norska delen hänvisas till Norges forskningsråd: sia@forskningsradet.no.

1.3.5: andra punkten gäller inte.

1.3.6: femte punkten gäller inte.

1.7 & 1.8.1: Stiftelsen Hästforskning beviljar medel årsvis. I fortsättningsansökan (lägesrapporten) för Stiftelsen Hästforskning ska även redogöras för projektets ekonomi.

1.8.4 För svensk-norska och norsk-svenska projekt gäller att projekten i sin helhet ska redovisas i slutrapporten.

1.8.5: Stiftelsen Hästforskning ska anges som finansiär när du publicerar resultat från ditt projekt! Det gäller även vid kontakter med medier.

Stiftelsen Lantbruksforsknings handbok