Stöd hästforskningen!

Stiftelsen Hästforskning är en insamlingsstiftelse. Det innebär att enskilda personer och organisationer har möjlighet att lämna bidrag till svensk och norsk hästforskning.

Sätt in ditt bidrag på Plusgiro 155740-4. Kontohavare är Insamlingsstiftelsen Hästforskning.

Plusgiroblankett: ”Stöd svensk hästforskning

Tack för ditt bidrag!