Mål & strategier

Stiftelsen Hästforsknings mål och strategier beskrivs i strategiplanen för 2016-2019. Planen är reviderad av styrelsen och beslutades vid styrelsemötet den 4 mars 2016.

Strategiplan Stiftelsen Hästforskning 2016-2019