Utvärdering

Forskningsrådet Formas har utvärderat den forskning som finansierats genom Stiftelsen Hästforskning mellan 2004 och 2011. Hög vetenskaplig kvalitet, hög relevans och bra spridning av forskningsresultaten till de som ska använda den är Formas omdöme.

En panel av nordiska forskare med kompetens inom veterinärmedicin, jordbruk, beteendekunskap, samhällsvetenskap samt av representanter från hästnäringen har genomfört utvärderingen.

”Utvärdering av projekt som finansierats av Stiftelsen Hästforskning (SHF) 2004-2011”

”Assessment of projects funded by the Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research (SHF) 2004-2011”