Kartläggning av förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus aureus hos hästar Sverige

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 225 000
  • Projektnummer H0647164
  • Ansökningsår 2006
  • Slutrapport 24 juni 2009
Finansiärer och samarbetspartners