Exponering för olycksfallsrisk och fysisk belastning vid rid- och travskolor.

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 250 000
  • Projektnummer H0547189
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 12 augusti 2008
  • Organisation JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB
  • Huvudsökande Niklas Adolfsson
  • E-postadress niklas.adolfsson@jti.se
  • Telefon 010-5166944
Finansiärer och samarbetspartners