Karies hos häst - studier av immunsvaret mot Streptococcus devriesei

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 225 000
  • Projektnummer H0647176
  • Ansökningsår 2006
  • Slutrapport 31 december 2009
  • Organisation Statens Veterinärmedicinska Anstalt
  • Huvudsökande Eva Wattrang
  • E-postadress eva.wattrang@sva.se
  • Telefon 018 674034
Finansiärer och samarbetspartners