Salmonellasmitta i rasthagar - praktisk handledning för marksanering.

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 380 000
  • Projektnummer H0847229
  • Ansökningsår 2008
  • Slutrapport 27 oktober 2011
  • Organisation Statens Veterinärmedicinska Anstalt
  • Huvudsökande Ann Albihn
  • E-postadress ann.albihn@sva.se
  • Telefon 018-674000
Finansiärer och samarbetspartners