Biomarkörer för inflammation och bindvävens hälsotillstånd i leden hos hästar under intensiv träning

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 600 000
  • Projektnummer H0547061
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 7 december 2009
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Stina Ekman
  • E-postadress stina.ekman@slu.se
  • Telefon 018-671191
Finansiärer och samarbetspartners