Interaktion mellan olika vallfoder och hästens grovtarm med avseende på mikrobiell sammansättning, biokemisk aktivitet och passagehastighet

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 310 000
  • Projektnummer 0447053
  • Ansökningsår 2007
  • Slutrapport 26 februari 2007
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Cecilia Müller
  • E-postadress Cecilia.Muller@slu.se
  • Telefon 018-67 29 93
Finansiärer och samarbetspartners