Användning av spridningsmodeller för beräkning av luftspridning av hästallergen och lukt från hästanläggningar

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 860 000
  • Projektnummer H0847240
  • Ansökningsår 2008
  • Slutrapport 8 juli 2011
  • Organisation Uppsala universitet
  • Huvudsökande Lena Elfman
  • E-postadress lena.elfman@medsci.uu.se
  • Telefon 018-611 36 53
Finansiärer och samarbetspartners