Betydelsen av Nicoletella semolina hos hästar med luftvägsproblem

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 508 000
  • Projektnummer H0847230
  • Ansökningsår 2008
  • Slutrapport 3 januari 2011
  • Organisation Statens Veterinärmedicinska Anstalt
  • Huvudsökande Ingrid Hansson
  • E-postadress Ingrid.Hansson@sva.se
  • Telefon 018-67 46 86
Finansiärer och samarbetspartners