Studier av enzymer och transportproteiner som har betydelse för skadliga effekter, sjukdomar och omsättning av xenobiotika hos häst.

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 1 300 000
  • Projektnummer H0747199
  • Ansökningsår 2007
  • Slutrapport 10 juli 2011
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Pia Larsson
  • E-postadress pia.larsson@slu.se
  • Telefon 018-671681
Finansiärer och samarbetspartners