Ridsporten i svensk dagspress ur ett genusperspektiv

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 300 000
  • Projektnummer H0747184
  • Ansökningsår 2007
  • Slutrapport 26 juni 2009
  • Organisation Göteborgs Universitet
  • Huvudsökande Susanna Radovic
  • E-postadress susanna@www.phil.gu.se
  • Telefon 031 - 786 2028
Finansiärer och samarbetspartners