Inplastat vallfoder till hästar - inverkan av vallväxternas botaniska utvecklingsstadium vid skörd på fodrets fermentationsprofil, hygieniska kvalitet och aeroba lagringsstabilitet, samt på hästars ättid och träcksammansättning

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 710 000
  • Projektnummer H0747173
  • Ansökningsår 2007
  • Slutrapport 27 maj 2010
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Cecilia Müller
  • E-postadress Cecilia.Muller@slu.se
  • Telefon 018-67 29 93
Finansiärer och samarbetspartners