Systemanalys av balensilage för hästutfodring - snittat vs. långstråigt vallfoder

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 300 000
  • Projektnummer H0647120
  • Ansökningsår 2006
  • Slutrapport 24 juni 2008
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Cecilia Müller
  • E-postadress Cecilia.Muller@slu.se
  • Telefon 018-67 29 93
Finansiärer och samarbetspartners