Utveckling av en scintigrafisk metod för utvärdering av njurfunktionen hos häst

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 60 000
  • Projektnummer H0547062
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 13 juni 2008
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Sara Larsdotter
  • E-postadress saralarsdotter@hotmail.com
  • Telefon 018-671399
Finansiärer och samarbetspartners