Kvalitetsbedömning av hingstsperma för semin - Utveckling av metodik för hantering och diagnostik

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 450 000
  • Projektnummer H0547119
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 17 december 2008
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Heriberto Rodriguez-Martinez
  • E-postadress heriberto.rodriguez@kv.slu.se
  • Telefon 018-672172
Finansiärer och samarbetspartners