Studier av ett mikrobiellt in vitro-system för produktion av läkemedelsmetaboliter till dopningskontrollen

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 650 000
  • Projektnummer H0547146
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 30 oktober 2008
  • Organisation Statens Veterinärmedicinska Anstalt
  • Huvudsökande Mikael Hedeland
  • E-postadress Mikael.Hedeland@sva.se
  • Telefon 018-674209
Finansiärer och samarbetspartners