UTVÄRDERING AV EN NY PROFYLAKTISK METOD FÖR ATT MINSKA LIDANDET HOS HÄSTAR MED SOMMAREKSEM

 • Status Pågående
 • Beviljade medel 543 260
 • Projektnummer H-17-47-282
 • Ansökningsår 2017
 • Slutrapport 30 juni 2021
 • Organisation Swedish University of Agricultural Sciences, SLU
 • Huvudsökande Rickard Ignell (Sweden)
 • E-postadress rickard.ignell@slu.se
 • Telefon 0735-984871
 • Medsökande null null
 • Medsökande 2 Miia Riihimäki
 • E-postadress miia.riihimaki@slu.se

Sommareksem är en allvarlig kronisk hudinflammation som orsakas av en överkänslighet mot saliv från bitande
insekter, framför allt Culicoides spp (svidknott). Sjukdomen är vanligt förekommande samt medicinskt svårbehandlad.
Profylaktiska åtgärder är avgörande för att förebygga och lindra symptomen. Trots att sjukdomen påverkar hästens
välbefinnande saknas det fortvarande studier kring hur stort lidande sjukdomen medför drabbade hästar.
Dessutom finns det endast få studier som undersökt hur knottangrepp kan förhindras och därmed hur man kan
förebygga sjukdomen. Det finns två mål med denna studie: 1) att dokumentera hur sommareksem påverkar hästens
välfärd ur djurskyddssynpunkt och 2) att undersöka hur knottangrepp kan förhindras. Studien skall prova en ny metod
för att förhindra knottangrepp och undersöka om det ökar hästarnas välbefinnande: ett insektsrepellerande halsband
med repellerande doftämnen istället av kemiska insekticider.

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.