Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske celle kulturer

  • Status Pågående
  • Beviljade medel 240 000
  • Projektnummer H-18-47-409
  • Ansökningsår 2018
  • Slutrapport 30 juni 2022

Acquired equine polyneuropathy (AEP) er en dramatisk nervesykdom som rammer nordiske hester. Det er påvist karakteristiske histopatologiske forandringer i de perifere nervene på hester avlivet pga sykdommen. Disse inkluderer re- og demyelinisering, samt hypertrofi av perikaria og proteinlignende inklusjoner i de myelinproduserende Schwanske cellene. Hypotesen er at en ukjent faktor, muligens fra fôret, påvirker metabolismen i de Schwanske cellene og fremkaller forandringene. Det er nødvendig med videre studier for å kunne belyse årsaksforholdene, men begrenset tilgang på prøver har vanskeliggjort dette. Prøvene må tas ut i umiddelbar tilknytning til avlivning og mange AEP affiserte hester kan ikke transporteres til patologi-enheter. Prøver som tas ut er dermed svært verdifulle. Ved å dyrke Schwanske celler i kulturer vil dette problemet omgås fordi man kan fryse og tine dem opp igjen til videre undersøkelser. Metoden er alt etablert på NMBU for hund og vil benyttes i studien på hest.

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.