Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge

 • Status Pågående
 • Beviljade medel 2 600 000
 • Projektnummer H-20-47-566
 • Ansökningsår 2020
 • Organisation Högskolan Dalarna
 • Huvudsökande Tobias Heldt (Sweden)
 • E-postadress the@du.se
 • Telefon +46701918653
 • Medsökande Grete Stokstad (Norway)
 • E-postadress grete.stokstad@nibio.no
 • Telefon +47 90 23 25 49
 • Medsökande 2 Hans Andersson
 • E-postadress Hans.Andersson@slu.se

Det övergripande syftet med detta projekt är att fördjupa förståelsen för hur hästnäringens ekonomiska betydelse kan beskrivas och visualiseras på mikronivå med hjälp av konsumtionsdata och produktionsdata for både Sverige och Norge. Bakgrunden till projektet står att finna i näringens behov av uppdaterad statistik och kunskap om dess ekonomiska betydelse för både regional och nationell nivå. Projektet är nära kopplat till den nyutvecklade Industrimodellen, ”Hästnäringen i siffror” och motsvarande arbete för Norge. Projektresultaten kommer möjliggöra jämförelser mellan svensk och norsk hästnäring samt analys av framgångsfaktorer i olika grenar av hästföretagande på olika geografisk nivå. Sammanfattningsvis kommer projektets resultat att bidra med fördjupade beskrivningar och tydligare presentation av näringens samhällsekonomiska betydelse att användas i strategisk beslutsfattande, på lokal, regional och/eller nationell nivå.

Finansiärer och samarbetspartners