Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst

 • Status Pågående
 • Beviljade medel 1 507 000
 • Projektnummer H-21-47-636
 • Ansökningsår 2021
 • Organisation Swedish University of Agricultural Sciences
 • Huvudsökande Elke Hartmann (Sverige)
 • E-postadress elke.hartmann@slu.se
 • Telefon 076 832 49 00
 • Medsökande null null
 • Medsökande 2 Mari Zetterqvist Blokhuis
 • E-postadress mari@mzequitation.se

Hästsporten är drabbad av allvarliga olyckor. Dessutom äventyras många hästars välbefinnande vilket visar sig genom tecken på stress och obehag, framför allt under ridning. Forskning visar att båda fenomenen många gånger beror på brist på kommunikation mellan ryttare och häst orsakad av otillräcklig kunskap och förståelse för hästens beteende och inlärning. Vårt mål är, att tillsammans med ryttare på ridskolor och deras ridlärare, identifiera kunskapsluckor avseende hästens beteende, hästvälfärd och ryttar-häst kommunikation. Baserat på den insamlade informationen kommer vi tillsammans att analysera hur aktuell forskning kan komplettera ridskolornas praktiska kunskap och vilka pedagogiska verktyg som är bäst lämpade för att lära ut evidensbaserad kunskap i ridskolans miljö. På sikt förväntas projektet bidra till ökad teoretisk och praktisk kunskap hos ryttare och hästägare och därigenom till förbättrad välfärd för både människor och hästar.

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.