Kompensatoriska hältmekanismer hos kliniskt halta hästar- är hästen halt på ett eller flera ben?

Marie Rhodin, Sveriges Lantbruksuniversitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2014
Projektnummer
H-14-47-013

Vid en hältutredning gör veterinären en visuell bedömning av hästens rörelser för att avgöra vilket ben hästen är halt ifrån. När en häst avlastar ett ben pga. smärta kan den…

Läs mer

Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?

Karin Hultin Jäderlund, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (korrekt org nr 969159570, men det tar inte systemet))
Status
Avslutat
Ansökningsår
2014
Projektnummer
H-14-47-014

Nervsjukdomen förvärvad polyneuropati hos häst (Acquired Equine Polyneuropathy, AEP) har funnits i Norden i cirka 20 år. Etiologin är oklar, men hypotesen är att ett toxin i vissa hösilage-partier leder…

Läs mer

Ökad hästvälfärd med hjälp av en anti-inflammatorisk biomarkör för glukokortikoider

Carina Ingvast Larsson, Sveriges Lantbruksuniversitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2014
Projektnummer
H-14-47-050

Syftet var att undersöka om annexin A1 (A1) är en lämplig biomarkör i blod för terapeutisk effekt av dexametason (dex) i avsikt att optimera både behandling och antidopningsarbete. Blodprover från…

Läs mer

Runs of homozygosity brukt på fjordhestpopulasjonene i Norge og Sverige

Nils Ivar Dolvik, NMBU-Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2014
Projektnummer
H-14-47-015

Norge er opprinnelseslandet til fjordhesten, men flere små populasjoner av fjordhest over hele verden utgjør til sammen en ganske stor populasjon. Et viktig mål er derfor å utvikle en internasjonal…

Läs mer

Karaktärisering av hjärtkärlfunktionen hos insulinresistenta hästar

Katarina Nostell, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2014
Projektnummer
H-14-47-020

Denna studie visar att hästar med insulin dysreglering (ID) har kardiovaskulära förändringar som påverkar vilohjärtfrekvensen samt det systemiska blodtrycket under insulininfusion, där hästar med ID hade högre vilohjärtfrekvens och inte…

Läs mer

Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter

Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2015
Projektnummer
H-15-47-097

Hästens parasiter utvecklar resistens mot avmaskningsmedel vilket är ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är det nödvändigt att vara restriktiv med avmaskningsmedel för att effekten skall bevaras.…

Läs mer

Ridundervisningens pedagogiska praktik; lärande, interaktion och kommunikation om ryttarkänsla

Anna Bergh, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2015
Projektnummer
H-15-47-054

Syftet var att utforska interaktionen mellan deltagare vid ridundervisning på svenska ridskolor och hur ridlärare kan göra ryttarkänsla möjlig att lära. Med hjälp av samtalsanalys bearbetades videoinspelningar av ridlektioner med…

Läs mer

Hösilage"intolerans" hos häst?

Cecilia Müller, Sveriges Lantbruksuniversitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2015
Projektnummer
H-15-47-063

Studiens syfte var att jämföra utfodring, foderkvalitet och träcksammansättning hos hästar med och utan symptom på fri fekal vätska (FFV), ibland kallat hösilageintolerans, för att försöka hitta/utesluta tänkbara orsaker till…

Läs mer

Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor

Jenny Yngvesson, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2015
Projektnummer
H-15-47-078

Projektet syftade till att undersöka hur ridskolor väljer och etiskt motiverar sitt val av inhysningssystem för hästarna. Projektet jämförde två grupper av ridskolor – de med lösdriftssystem och de med…

Läs mer

Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren

Gabriella Lindgren, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2015
Projektnummer
H-15-47-075

Detta omfattande och ambitiösa SLU – NMBU samarbetsprojekt hade som huvudsyfte att förbättra prestation, hälsa och välfärd hos den norska/svenska kallblodstravaren. Experter inom veterinärmedicin, prestationsegenskaper, genomik och genetiska tester analyserade…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.