Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation

Maria Löfgren, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Status
Avslutat
Ansökningsår
2016
Projektnummer
H-16-47-182

Autologt konditionerat serum (ACS) har blivit en vanlig behandling vid ledinflammation hos häst och människa trots att det inte är känt exakt vad i detta serum som skulle ge en…

Läs mer

Från unghäst till atlet -förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar.

Marie Rhodin, Sveriges Lantbruksuniversitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2016
Projektnummer
H-16-47-178

Många ridhästar som tränas och tävlas rör sig asymmetriskt och vi vet inte om det beror på smärta och kan vara orsakat av träning eller om de kan vara en…

Läs mer

Hästens och människans välfärd och värdighet

Henrik Lerner, Ersta Sköndal högskola
Status
Avslutat
Ansökningsår
2016
Projektnummer
H-16-47-177

Den här studien utvecklar Martha Nussbaums förmågemodell så att det kan användas till att etiskt utvärdera både människans och hästens välfärd och värdighet i hästunderstödd terapi. Studien visar att det…

Läs mer

Antikroppar mot hästinfluensa i verkligheten - en studie av vaccinerade svenska travhästar i träning

Eva Wattrang, Statens Veterinärmedicinsk Anstalt (SVA)
Status
Avslutat
Ansökningsår
2016
Projektnummer
H-16-47-174

Projektets mål var att kartlägga hur antikroppsnivåerna mot hästinfluensavirus hos travhästar som vaccinerats två gånger årligen förändras under en 13-månadersperiod. I vårt material ingick 56 varmblodiga travhästar i träning. Blodprov…

Läs mer

Påverkas hästars återhämtning efter arbete av uppstallningsformen?

Anna Jansson, Sveriges Lantbruksuniversitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2016
Projektnummer
H-16-47-194

De flesta hästar i Sverige är uppstallade i individuella boxar i traditionella stall. Boxhållning minskar möjligheten till rörelse och social interaktion med andra hästar. Hästhållningssystem där hästarna kan gå fritt…

Läs mer

Vaccination - ett möjligt alternativ till avmaskning av häst?

Caroline Fossum, SLU
Status
Avslutat
Ansökningsår
2016
Projektnummer
H-16-47-193

Det långsiktiga målet med projektet är att skapa ett vaccin mot hästens farligaste parasit, den stora blodmasken Strongylus vulgaris. För det ändamålet måste relevanta antigen väljas ut och kombineras med…

Läs mer

Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt

Kristin Olstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2016
Projektnummer
H-16-47-192

Hovedmålet var å undersøke blodtilførselen til vekstbrusken i kuboidalknoklene i hasen, for å beskrive utvikling og øke forståelsen av sykdommer som osteochondrose og osteoartritt/spatt. Bakbeinspar fra døde føll donert til…

Läs mer

Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: Hur konsumtionen varierar över region och hästtyp

Tobias Heldt, Högskolan Dalarna
Status
Avslutat
Ansökningsår
2016
Projektnummer
H-16-47-195

Det konkreta syftet har varit att studera om och i så fall hur konsumtionen varierar mellan regioner i Sverige och mellan olika typer av hästanvändning. Projektet har varit nära kopplat…

Läs mer

Mugg och rasp på dölehästar och nordsvenska brukshästar: förekomst, diagnostik och behandling

Giulio Grandi, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Status
Avslutat
Ansökningsår
2017
Projektnummer
R-17-47-196

Förekomst av mugg och rasp (M/R) hos dölehäst och nordsvensk brukshäst undersöktes i en enkätstudie som visade att sjukdomen är vanligt förekommande och orsakar lidande och försämrad livskvalitet både hos…

Läs mer

Hest i trafikk

Eva Brustad Dalland, Nord universitet
Status
Avslutat
Ansökningsår
2017
Projektnummer
H-17-47-302

Studiens mål er å bidra til trafikksikkerhet. Det er gjort intervjuer, spørreundersøkelse, dokumentstudier og utprøvinger på bane. En god del hestebrukere er utrygge og samspillet med andre trafikanter er ikke…

Läs mer
Finansiärer och samarbetspartners