Anslag 2022

Fem nya och tretton pågående projekt beviljades anslag i utlysningen 2021.

Huvudsökande och beviljade anslag för 2022 i kursivt.

Nya projekt 2022

 • Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst (Elke Hartmann, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)) 711 000 SEK
 • Ridskolan som framtida lärandecenter för en miljömässigt hållbar hästsektor och för samhället i stort (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Aage Radmann, Norges Idrettshøgskole985 000 SEK, 1 000 000 NOK
 • Utfodrar vi travhästar på ett sätt som orsakar muskelskada? (Malin Connysson, Wången AB422 000 SEK
 • Optimera dosen av canagliflozin – motverka hyperinsulinemi och förebygga fång (Carl Ekstrand, SLU och Cathrine Fjordbakk (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)916 000 SEK, 429 000 NOK
 • Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser (Susanne Eriksson, SLU och Peer Berg, NMBU976 000 SEK, 339 000 NOK

Pågående projekt

 • Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet? (Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan) 965 000 SEK
 • Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar (Marie Gustavsson, Linköping Universitet) 910 000 SEK
 • Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst (Matilda Lampinen Salomonsson, SVA) 264 000 SEK
 • Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi (Jonas Tegenfeldt, Lunds Universitet) 939 000 SEK
 • Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomström, SLU) 751 000 SEK
 • Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU) 948 300 SEK
 • Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? (Elke Hartmann, SLU) 533 000 SEK
 • Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU) 949 000 SEK
 • Anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati (”wobbler”) på unge hester (Kristin Olstad, NMBU och Bjørnar Ytrehus, SLU) 1 299 000 NOK, 146 000 SEK
 • Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna och Grete Stokstad, Norsk institutt for bioøkonomi) 930 000 SEK, 670 000 NOK
 • Ryttarkänsla i praktiken – hur man undervisar ryttare (Anna Byström, SLU och Sigrid Lykkjen, NMBU) 596 000 SEK, 223 000 NOK

Pågående projekt – specialutlysning

 • FeNomen: Fertilitet i nasjonale norske hesteraser (Ingrid H. Holmøy, NMBU) 1 156 000 NOK
 • Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioral Therapy (Elisabeth Haug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 990 000 NOK
 • Vallfoder för hästar ur ett utfodringsperspektiv (Cecilia Müller, SLU) 300 000 SEK
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.