Anslag 2023

Fyra nya och femton pågående projekt beviljades anslag i utlysningen 2022.

Huvudsökande och beviljade anslag för 2023 i kursivt.

Nya projekt 2023

 • Är migrerade spolmaskar en del av etiologin bakom luftvägssymptom och nedsatt prestation hos unga travhästar? Utveckling och tillämpning av ett serodiagnostiskt test för spolmaskdiagnostik. (Frida Martin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)) 997 000 SEK
 • Grovfôr som et lokalprodusert protein- og energirikt fôr til hester (Rasmus Bovbjerg Jensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Cecilia Muller, SLU) 914 000 NOK, 66 000 SEK
 • Validering av nya biomarkörer för hästens astma i flytande vätskebiopsier (Amanda Raine, Uppsala Universitet) 300 000 SEK
 • Ergonomi och arbetsställningar hos anställda på ridskolor – en ny mätmetod med smarta arbetskläder (Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden) 417 000 SEK

Pågående projekt

 • Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar (Marie Gustavsson, Linköping Universitet) 950 000 SEK
 • Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi (Jonas Tegenfeldt, Lunds Universitet) 966 000 SEK
 • Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomström, SLU) 654 000 SEK
 • Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU) 963 300 SEK
 • Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU) 939 000 SEK
 • Utfodrar vi travhästar på ett sätt som orsakar muskelskada? (Malin Connysson, Wången AB) 77 000 SEK
 • Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst (Elke Hartmann, SLU796 000 SEK
 • En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång (Johan Bröjer, SLU och Siv Hanche-Olsen, NMBU) 315 000 SEK, 217 000 NOK
 • Optimera dosen av canagliflozin – motverka hyperinsulinemi och förebygga fång (Carl Ekstrand, SLU och Cathrine Fjordbakk, NMBU936 000 SEK, 486 000 NOK
 • Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser (Susanne Eriksson, SLU och Peer Berg, NMBU) 1 000 000 SEK, 1 587 000 NOK
 • Ridskolan som framtida lärandecenter för en miljömässigt hållbar hästsektor och för samhället i stort (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Aage Radmann, Norges Idrettshøgskole1 000 000 SEK, 1 000 000 NOK
 • Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna och Grete Stokstad, Norsk institutt for bioøkonomi) 930 000 SEK, 670 000 NOK
 • Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travheste (Eric Strand, NMBU) 804 000 NOK

Pågående projekt – specialutlysning

 • FeNomen: Fertilitet i nasjonale norske hesteraser (Ingrid H. Holmøy, NMBU) 1 000 000 NOK
 • Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioral Therapy (Elisabeth Haug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 1 000 000 NOK
 • Vallfoder för hästar ur ett utfodringsperspektiv (Cecilia Müller, SLU) 300 000 SEK
 • Bättre hov, bättre häst? (Susanne Eriksson, SLU) 528 000 SEK
 • Travsporten ur ett vetenskapligt perspektiv: körbarhet som ett koncept för att förstå kopplingar mellan beteende, val av utrustning, optimal prestation och god hästvälfärd (Elke Hartmann, SLU) 821 000 SEK
 • Träning och tävling av travhästar vid kyla och dess påverkan i luftvägar (Miia Riihimäki, SLU) 856 000 SEK
Finansiärer och samarbetspartners