Nytt för i år
 • För 2018 finns 14 miljoner svenska kronor och 7,5 miljoner norska kronor att söka för nya projekt.
 • Varje huvudsökande får inkomma med 1 ansökan för upp till 3 års forskning.
 • Som mest får sökas 1 miljon kronor per år i genomsnitt över projekttiden, för svensk-norska samverkansprojekt kan upp till 2 miljoner kronor sökas i genomsnitt per år.
Viktiga datum och tider

Utlysningen är avslutad, du hittar de beviljade projekten här.

 • Steg 1 öppnar 31 mars 2017, 11.00
 • Steg 1 stänger 1 juni 2017, 15.00
 • Steg 2 öppnar 4 september 2017, 11.00
 • Steg 2 stänger 9 oktober 2017, 15.00
 • Styrelsen tar beslut i december 2017
Forskningsområden

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap

 • Hälsa och välfärd
 • Reproduktion
 • Utfodring, uppfödning och hästhållning
 • Teknikutveckling

Samhällsvetenskap och humaniora

 • Hästens roll för människan
 • Hästens roll för samhället
 • Hästens roll för miljön

Av årets utlysta medel är 65 procent avsatta till forskningsområde veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. 35 procent av medlen är avsatta till forskningsområde samhällsvetenskap och humaniora.

Förslag på prioriterade forskningsområden inom respektive programområde är listade i ett appendix till forskningsprogrammet.

Ansökan

Vi uppmuntrar till samverkansprojekt mellan Sverige och Norge och välkomnar ansökningar inom forskningsprogrammets bägge programområden.

I varje ansökan ska anges forskningens inverkan på hästars välfärd samt beskrivning av plan för informationsspridning till implementering.

I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss, som bedöms med avseende på relevans och potential.

Ansökan i steg 1 ska vara skriven på svenska eller norska, men forskningsplan med mera kan skrivas på engelska om skäl därtill föreligger. (CV ska inte skickas in i steg 1)

Ett antal ansökningar går vidare till steg 2 och får möjlighet att göra en full ansökan, som bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet. Ansökan i steg 2 ska skrivas på engelska.

Först i steg 2 ska du skicka in en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel, ”blankett för underskrift”.

Observera att för samfinansierade och helnorska projekt gäller särskilda instruktioner som du hittar i ansökningssystemet.

Bedömningskriterierna är samma som för Stiftelsen Lantbruksforskning och återfinns i deras handbok. Observera att Stiftelsen Lantbruksforsknings handbok inte gäller i sin helhet för Stiftelsen Hästforskning. Läs mer här.

För fleråriga projekt ska inkomma årlig fortsättningsansökan enligt anvisningar.

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem

Blankett för underskrift

Till ansökningssystemet

För ytterligare information
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli
Siri Anzjøn Norges Forskningsråd
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.