Nytt för i år
  Utlyst belopp: 12,5 miljoner svenska kronor, 6 miljoner norska kronor.
  Av medlen är 60 % avsatt för veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap, 40 % är avsatt för samhällsvetenskap och humaniora.
  Den tidigare OH-begränsningen om 25 % gäller inte.
  Skissen i steg 1 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska.
Viktiga datum och tider
 • Steg 1 öppnar 3 april 2018, 11.00
 • Steg 1 stänger 11 juni 2018, 15.00
 • Steg 2 öppnar 3 september 2018, 11.00
 • Steg 2 stänger 1 oktober 2018, 15.00
 • Styrelsen tar beslut den 13 december 2018
Forskningsområden

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap

 • Hälsa och välfärd
 • Reproduktion
 • Utfodring, uppfödning och hästhållning
 • Teknikutveckling

Samhällsvetenskap och humaniora

 • Hästens roll för människan
 • Hästens roll för samhället
 • Hästens roll för miljön

Av årets utlysta medel är 60 procent avsatta till forskningsområde veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap. 40 procent av medlen är avsatta till forskningsområde samhällsvetenskap och humaniora.

Förslag på prioriterade forskningsområden inom respektive programområde är listade i ett appendix till forskningsprogrammet.

Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram 2016-2019

Ansökan

Vi uppmuntrar till samverkansprojekt mellan Sverige och Norge och välkomnar ansökningar inom forskningsprogrammets bägge programområden.

I varje ansökan ska anges forskningens inverkan på hästars välfärd samt beskrivning av plan för informationsspridning till implementering.

I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss, som bedöms med avseende på relevans och potential.

Ansökan i steg 1 ska vara skriven på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. (CV ska inte skickas in i steg 1)

Ett antal ansökningar går vidare till steg 2 och får möjlighet att göra en full ansökan, som bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet. Ansökan i steg 2 ska skrivas på engelska.

Först i steg 2 ska du skicka in en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel, ”blankett för underskrift”.

Observera att för samfinansierade och helnorska projekt gäller särskilda instruktioner som du hittar i ansökningssystemet.

Som mest beviljas 1 miljon kronor per år i genomsnitt över projekttiden, för samverkansprojekt 2 miljoner. Varje huvudsökande får inkomma med en ansökan för upp till tre års forskning.

Bedömningskriterierna är samma som för Stiftelsen Lantbruksforskning och återfinns i deras handbok. Observera att Stiftelsen Lantbruksforsknings handbok inte gäller i sin helhet för Stiftelsen Hästforskning. Läs mer här.

För fleråriga projekt ska inkomma årlig fortsättningsansökan enligt anvisningar.

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem.

Blankett för underskrift

Till ansökningssystemet

För ytterligare information
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Peter Kallings forskningschef/research director
Siri Anzjøn Norges Forskningsråd/The Research Council of Norway
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.