Anslag 2019

Åtta nya och femton pågående projekt beviljas anslag från Stiftelsen Hästforskning i utlysningen för 2019.

NYA PROJEKT 2019

Projekt Huvudsökande År 1 – 2019 År 2 – 2020 År 3 – 2021
Störd glukagonmetabolism – en direkt orsak till hyperinsulinemi och fång hos häst? Johan Bröjer, SLU 284 000 SEK
Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst Sofia Mikko, SLU 975 000 SEK 998 000 SEK 956 000 SEK
Finns ”hopparknä” hos häst? – En studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar Marie Rhodin, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU
529 000 SEK
413 000 NOK
544 000 SEK
481 000 NOK
521 000 SEK
472 000 NOK
Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta Eva Tydén, SLU 791 000 SEK 784 000 SEK 653 000 SEK
Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske celle kulturer Siv Hanche Olsen, NMBU
Gittan Gröndahl, SVA
353 000 NOK
110 000 SEK
377 000 NOK
130 000 SEK

Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet Bjørn Egil Flø,
Norsk institutt for bioøkonomi
Anders Larsson, SLU
294 000 NOK
270 000 SEK
459 000 NOK
464 000 SEK
460 000 NOK
426 000 SEK
Är de för små för att rida? En studie av ridskolornas aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv Susanna Hedenborg,
Malmö universitet
Oskar Solenes,
Molde universitet
964 000 SEK
957 000 NOK
985 000 NOK
982 000 NOK
1 006 000 SEK
1 008 000 NOK
En mänsklig sida av hästvälfärden Petra Andersson,
Göteborgs universitet
291 700 SEK 616 000 SEK 315 000 SEK

PÅGÅENDE PROJEKT

Projekt Huvudsökande År 2 – 2019 År 3 – 2020
Hälta eller lateralitet: när är en rörelseasymmetri betydelsefull? Marie Rhodin, SLU 547 500 SEK
Utvärdering av en ny profylaktisk metod för att minska lidandet hos hästar med sommareksem Rickard Ignell, SLU 227 260 SEK
Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning (Delstudie 3: Ridlärare-Häst) Charlotte Lundgren, Linköpings universitet 640 000 SEK
Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg Cecilia Lindahl, RISE 841 000 SEK 892 000 SEK
Ingen hov ingen häst? – En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar Lena Holm, SLU (Anna Jansson, SLU) 1 578 500 SEK 644 000 SEK
Vaccination – ett möjligt alternativ till avmaskning av häst? Caroline Fossum, SLU 749 000 SEK 776 000 SEK
Från unghäst till atlet – förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar Marie Rhodin, SLU
Eli Hendrickson, NMBU
506 000 SEK
228 000 NOK
917 000 SEK
325 000 NOK
Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation Maria Löfgren, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU
718 000 SEK
166 000 NOK
478 000 SEK
Bakbenshälta hos häst – varför är den så svår att se och hur kan vi bli bättre? Elin Hernlund, SVA
Nils Ivar Dolvik, NMBU
623 000 SEK
604 000 NOK
835 400 SEK
695 400 NOK
Stallbackskulturer i cyberrymden Susanna Hedenborg, Malmö högskola
Aage Radmann, NIH
659 000 SEK
518 000 NOK

Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt Kristin Olstad, NMBU
Kerstin Hansson, SLU
236 000 NOK
204 000 SEK
250 000 NOK
217 000 SEK
Objektiv gangartsanalyse og halthetsutredning av islandshest Eli Hendrickson, NMBU
Marie Rhodin, SLU
569 600 NOK
696 800 SEK
463 600 NOK
664 500 SEK
Karbohydrater i gres og grovfôr til hest Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU 726 000 NOK 583 000 NOK
Hest i trafikk Eva Brustad Dalland, Nord universitet 997 000 NOK 221 000 NOK

PÅGÅENDE PROJEKT – Specialutlysning

Projekt Huvudsökande År 1 År 2
Mugg och rasp på dölehästar och nordsvenska brukshästar: förekomst, diagnostik och behandling Giulio Grandi, SVA
Ida Skaar, Veterinaerinstituttet
166 000 kr 233 000 kr 

Besluten är preliminära och kan vara förknippade med särskilda villkor vilka framgår av respektive kontrakt.

Finansiärer och samarbetspartners