Stiftelsen Hästforskning bildades 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samverkan med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning. ATG, Agria och Stiftelsen Lantbruksforskning sammanförde då sina forskningsmedel för häst.

2006 fick stiftelsen för första gången statlig samfinansiering genom forskningsrådet Formas. Den statliga samfinansieringen har varierat i storlek men fortsatt sedan dess.

Under 2009 inledde Sverige och Norge ett samarbete om hästforskning för att lyfta samverkansprojekt mellan länderna, där norska hästnäringen och staten bidrar med forskningsmedel.

De första tio åren kunde Stiftelsen Hästforskning finansiera omkring 150 forskningsprojekt med 140 miljoner kronor.

Men trots privat och statlig finansiering är vi varje år tvungna att avslå bra ansökningar. Den svenska hästsektorn är omfattande och behovet av forskning är stort. Dessutom har stiftelsens inriktning breddats med åren och omfattar i dag även det samhällsvetenskapliga och humanistiska fältet.

Forskningsprogram

Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram beskriver prioriterade områden. Det ursprungliga forskningsprogrammet togs fram och beslutades av styrelsen 2006. Sedan dess har det reviderats fem gånger: 2009, 2013, 2015, 2017, 2019 och 2024.

Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram är indelat i två programområden:

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap (VHT)
Programområdet spänner över fem fokusområden, där hästens välfärd relaterar till samtliga områden:
• Hälsa
• Avel och reproduktion
• Foder, uppfödning och hästhållning
• Teknikutveckling
• Välfärd i användandet av- och kommunikationen med hästen

Samhällsvetenskap och humaniora (SH)
Programområdet spänner över tre fokusområden där, även om fokus ligger åt hästens samspel med människa, samhälle och miljö, även relaterar till hästens välfärd:
• Relation mellan häst och människa
• Relation mellan häst och samhälle
• Relation mellan häst och miljö
• Välfärd i användandet av- och kommunikationen med hästen

Forskningsprogram 2024-2028

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.3 MB

Mål & strategier

Stiftelsen Hästforsknings mål och strategier beskrivs i strategiplanen för 2024-2028. Planen är reviderad av styrelsen och beslutades vid styrelsemötet den 20 mars 2024.

Strategiplan 2024-2028

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.5 MB

Utvärdering av projekt 2004-2011

Forskningsrådet Formas har utvärderat den forskning som finansierats genom Stiftelsen Hästforskning mellan 2004 och 2011. Hög vetenskaplig kvalitet, hög relevans och bra spridning av forskningsresultaten till de som ska använda den är Formas omdöme.

En panel av nordiska forskare med kompetens inom veterinärmedicin, jordbruk, beteendekunskap, samhällsvetenskap samt av representanter från hästnäringen har genomfört utvärderingen.

Utvärdering av projekt som finansierats av Stiftelsen Hästforskning (SHF) 2004-2011

Ladda ner Format: pdf Storlek: 521.1 KB

Assessment of projects funded by the Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research (SHF) 2004-2011

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.4 MB

OnePager - om Stiftelsen Hästforskning på en A4

OnePager Stiftelsen Hästforskning Sv

Ladda ner Format: pdf Storlek: 7.2 MB

OnePager Stiftelsen Hästforskning No

Ladda ner Format: pdf Storlek: 747.5 KB

Stöd oss

Varje bidrag till forskningen betyder mycket. Stiftelsen Hästforskning är en insamlingsstiftelse vilket innebär att du eller din organisation har möjlighet att göra en värdefull insats!

Sätt in ditt bidrag på Plusgiro 155740-4 eller Swish 123 499 91 99. Kontohavare är Insamlingsstiftelsen Hästforskning.

Tack för ditt bidrag!

Finansiärer och samarbetspartners