Styrelse

Ansökningarna om forskningsanslag granskas av Stiftelsen Hästforsknings beredningsgrupper. Stiftelsen Hästforsknings styrelse fattar därefter beslut om bidrag efter beredningsgruppernas förslag.

Styrelsen för Stiftelsen Hästforskning består till stor del av representanter för stiftarna samt norska intressenter. Formas och Norges forskningsråds representanter är adjungerade.

Styrelsen består av
Stefan Johanson HNS (ordförande)
Marjaana Alaviuhkola ATG
Siri Anzjøn Norges Forskningsråd
Arne Amlien Norske Hesteforskningsutvalget
Lotta Folkesson Stiftelsen Lantbruksforskning
Anne Kathrine Fossum Norsk Hestesenter
Amund Johnsrud Norges bondelag
Pekka Olson Agria djurförsäkring
Johanna van Schaik Dernfalk Forskningsrådet Formas
Christian Nyrén verksamhetsledare och styrelsens sekreterare
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.