Styrelse

Ansökningarna om forskningsanslag granskas av Stiftelsen Hästforsknings beredningsgrupper. Stiftelsen Hästforsknings styrelse fattar därefter beslut om bidrag efter beredningsgruppernas förslag.

Styrelsen för Stiftelsen Hästforskning består till stor del av representanter för stiftarna samt norska intressenter. Formas och Norges forskningsråds representanter är adjungerade.

Styrelse - Stiftelsen Hästforskning

Ordförande
Pekka Olson, Agria Djurförsäkring

Övriga ledamöter
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse
Johan Hellander, ATG
Odd Vangen, Norsk Hestesenter
Lotta Folkesson, Stiftelsen Lantbruksforskning
Anne Kathrine Fossum, Norsk Hestesenter
Amund Johnsrud, Norges bondelag

Adjungerade
Siri Ansjøn, Norges Forskningsråd/The Research Council of Norway
Johanna van Schaik Dernfalk, Forskningsrådet Formas

Sekreterare
Christian Nyrén, Verksamhetsledare SHF

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.