Bakgrund

Stiftelsen Hästforskning bildades 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samverkan med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning.

Tack vare samverkan mellan hästnäringen och staten har Stiftelsen Hästforskning kunnat stödja flera viktiga projekt inriktade på såväl veterinärmedicinsk forskning som frågor kring hästens relationer till människa, samhälle och miljö.

Sport, fritid och motion är de ändamål som hästarna främst föds upp för och används inom. Även för hälsa och rehabilitering inom humanvården får hästen som ”terapeutiskt verktyg” allt större betydelse.

Avtal med Norge

Under 2009 inledde Sverige och Norge ett samarbete gällande hästforskning. Avtal har slutits mellan stiftelsen och Norges Forskningsråd som bland annat ska initiera samverkansprojekt inom FoU mellan länderna.

I såväl Sverige och Norge har antalet hästar ökat väsentligt under de senaste decennierna. Dagens hästar används på annat sätt än tidigare och många hålls nära tätorter. Ett ökat antal hästar innebär en allt viktigare inkomstkälla för lantbruket samt för olika yrkeskategorier såsom veterinärer, hovslagare, försäljare av hästtillbehör med flera.

Enligt ekonomiska beräkningar från 2009 omsätter näringen i Sverige minst 22 miljarder svenska kronor per år, vilket skapar cirka 30 000 årsarbeten i Sverige. Norsk hästnäring omsatte 7,2 miljarder norska kronor 2010, och genererade 10 000 årsarbeten.

Finansiärer och samarbetspartners