Anslag 2023

Fyra nya projekt och femton pågående projekt beviljades finansiering för 2023.

Öppen utlysning 2022

Steg 1 i den öppna utlysningen 2022 öppnar den 1 april.

Riktad utlysning

I samarbete med Svensk travsport utlyses forskningsmedel för främjandet av travhästens hälsa, välfärd och hållbarhet. Utlysningen öppnar den 1 april.

Finansiärer och samarbetspartners