Anslag 2024

Åtta nya och tolv pågående projekt beviljades anslag i utlysningen 2023.

Nya projekt 2024

Huvudsökande och beviljade anslag, första projektåret, för 2024 i kursivt.

 • Optimerad avel för sunda och högpresterande sporthästar genom linjärt beskrivna egenskaper. (Åsa Gelinder Viklund, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)). 976 000 SEK
 • ”Hästfolk är vana att hugga i”: Arbetsgivares och ryttares syn på färdigheter och egenskaper som utvecklats i ridmiljön (Maria Ek Styvén, Luleå Tekniska Universitet (LTU)). 891 000 SEK
 • EHV-1 i Sverige och Norge (Susanna Sternberg, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Cecilia Wolff, Norwegian Veterinary Institute (NVI)). 1 000 000 SEK, 609 000 NOK
 • Runt och runt i cirklar – dags att komma framåt med hältdiagnostik vid longering (Emma Persson-Sjödin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Anne Selven Kallerud, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)). 469 000 SEK, 189 000 NOK
 • Raskere og bedre sårheling ved bruk av autologe hudkomponenter (Cathrine Fjordbakk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och Dylan Gorvey, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)). 162 000 NOK, 191 000 SEK
 • Trygga idrottsmiljöer inom hästsektorn i Sverige och Norge (Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Åse Strandbu, Norges idrottshøgskole (NIH). 998 000 SEK, 990 000 NOK
 • Kan vi forbedre rideferdigheter og hestevelferd gjennom trening av ryttere uten hest? (Maria Terese Engell, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och Anna Byström, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)) 374 000 NOK, 245 000 SEK

Nya projekt – specialutlysning

 • Specialutlysning kallblodig travhäst. Inavelsdepression hos kallblodstravare – kalla sanningar om en het fråga (Susanne Eriksson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Peer Berg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)) 314 000 SEK, 43 000 NOK

Pågående projekt

Huvudsökande och beviljade anslag, pågående projekt, för 2024 i kursivt.

 • Är migrerade spolmaskar en del av etiologin bakom luftvägssymptom och nedsatt prestation hos unga travhästar? Utveckling och tillämpning av ett serodiagnostiskt test för spolmaskdiagnostik. (Frida Martin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)) 999 000 SEK
 • Validering av nya biomarkörer för hästens astma i flytande vätskebiopsier (Amanda Raine, Uppsala Universitet) 300 000 SEK
 • Ergonomi och arbetsställningar hos anställda på ridskolor – en ny mätmetod med smarta arbetskläder (Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden) 645 000 SEK
 • Grovfôr som et lokalprodusert protein- og energirikt fôr til hester (Rasmus Bovbjerg Jensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Cecilia Muller, SLU) 611 000 NOK, 374 000 SEK
 • Optimera dosen av canagliflozin – motverka hyperinsulinemi och förebygga fång (Carl Ekstrand, SLU och Cathrine Fjordbakk, NMBU) 986 000 SEK, 486 000 NOK
 • Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser (Susanne Eriksson, SLU och Peer Berg, NMBU) 995 000 SEK, 1 064 000 NOK
 • Ridskolan som framtida lärandecenter för en miljömässigt hållbar hästsektor och för samhället i stort (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Aage Radmann, Norges Idrettshøgskole1 000 000 SEK, 1 000 000 NOK
 • FeNomen: Fertilitet i nasjonale norske hesteraser (Ingrid H. Holmøy, NMBU) 730 000 NOK
 • Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioral Therapy (Charlotte Fiskum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 749 000 NOK

Pågående projekt – specialutlysning

 • Bättre hov, bättre häst? (Susanne Eriksson, SLU) 930 000 SEK
 • Travsporten ur ett vetenskapligt perspektiv: körbarhet som ett koncept för att förstå kopplingar mellan beteende, val av utrustning, optimal prestation och god hästvälfärd (Elke Hartmann, SLU) 813 000 SEK
 • Träning och tävling av travhästar vid kyla och dess påverkan i luftvägar (Miia Riihimäki, SLU) 930 000 SEK
Finansiärer och samarbetspartners