Nyhet 2023

Observera att nytt för i år är att samtliga ansökningar skall använda en mall för forskningsansökan. Mallen återfinns på sidan "handbok och mallar" för steg 1 samt steg 2. Samma mall används från 2023 också för norska delar av SHF-forskningsprojekt vid registrering hos Norges forskningsråd efter beviljande.

Öppen utlysning

Den öppna utlysningen 2023 är öppen. Steg 1 stänger den 29 maj.

Riktad utlysning

Riktad utlysning med forskningsmedel för främjandet av den kallblodiga travhästens hälsa, reproduktion, välfärd samt hållbarhet och prestation. Utlysningen är öppen, steg 1 stänger den 29 maj.

Nyheter

Syftet med HästSverige är att höja kunskapsnivån om häst genom aktuell och korrekt information. HästSverige präglas av kunskap som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hästnäringens Nationella Stiftelse är en paraplyorganisation som vill skapa en hållbar svensk hästnäring samt förbättra förutsättningarna för alla hästar och hästvänner.

Finansiärer och samarbetspartners