Viktigt information till dig som söker forskningsmedel

Vi har nyligen uppdaterat vårt ansökningssystem, vi ber om ursäkt på förhand om det inledningsvis skulle visa sig resultera i någon bug. Vårt uppdaterade ansökningssystem använder samma webbadress som tidigare så du som sparat sidan som favorit på datorn kommer per automatik att komma till vår uppdaterade version.
Uppdateringen möjliggör elektronisk signering av kontrakt för beviljade projekt. Den innebär även en modifierad budgetdel för att tydligt visa budgetfördelning mellan land (NOK och SEK), samt för att tydliggöra stiftelsens riktlinjer gällande redovisning av samtliga sökandes deltagande i projektet (steg 2). I uppdateringen har även en sektion lagts till där sökande ombeds kryssa i om ansökan kräver etiskt tillstånd eller ej.

Öppen utlysning

Den öppna utlysningen 2022 är nu stängd. Styrelsen tar beslut i december.

Riktad utlysning

I samarbete med Svensk travsport utlyses forskningsmedel för främjandet av travhästens hälsa, välfärd och hållbarhet. Utlysningen är stängd, styrelsen tar beslut i oktober.

Nyheter

Syftet med HästSverige är att höja kunskapsnivån om häst genom aktuell och korrekt information. HästSverige präglas av kunskap som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hästnäringens Nationella Stiftelse är en paraplyorganisation som vill skapa en hållbar svensk hästnäring samt förbättra förutsättningarna för alla hästar och hästvänner.

Finansiärer och samarbetspartners