Öppen utlysning 2024

Steg 1 i den öppna utlysningen av Stiftelsens Hästforsknings forskningsmedel är öppen. Välkommen att söka medel!

Handbok och mallar

Samtliga ansökningar skall använda en mall för forskningsansökan. Mallen återfinns på sidan "handbok och mallar" för steg 1 samt steg 2.

Nyheter

Syftet med HästSverige är att höja kunskapsnivån om häst genom aktuell och korrekt information. HästSverige präglas av kunskap som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Hästnäringens Nationella Stiftelse är en paraplyorganisation som vill skapa en hållbar svensk hästnäring samt förbättra förutsättningarna för alla hästar och hästvänner.

Finansiärer och samarbetspartners