Aktuellt

Bra resistensläge på hästgårdar som använder selektiv avmaskning

Bra resistensläge på hästgårdar som använder selektiv avmaskning - ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Hästforskning och nyligen publicerat på Science Direct.

Bra resistensläge på hästgårdar som använder selektiv avmaskning – ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen Hästforskning och nyligen publicerat på Science Direct.

Resistens mot avmaskningsmedel hos hästar är ett växande globalt problem som uppstått till följd av årtionden av regelbunden avmaskning. Då inga nya avmaskningsmedel förväntas komma ut på marknaden inom snar framtid är det av yttersta vikt att effekten av våra idag tillgängliga avmaskningsmedel bevaras i så lång utsträckning som möjligt. Forskare har nu visat att Sverige som i hög grad använder sig av så kallad selektiv avmaskning har lyckats bibehålla en god effekt av avmaskningsmedlet ivermektin, vilket är ovanligt i ett internationellt perspektiv.

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners