Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till åtta nya forskningsprojekt

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel för första projektåret till åtta nya forskningsprojekt, varav två svenska och sex samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Fem av projekten är inom området veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap (VHT) och tre inom området samhällsvetenskap och humaniora (SH).

I ett projekt vill forskarna titta på optimala egenskaper för sunda och högpresterande sporthästar. Genom olika typer av analyser och modeller kommer registrerade beskrivna egenskaper hos unga SWB-hästar kopplas till hälsostatus, livslängd och tävlingsresultat. Målet med projektet är att bidra med viktig kunskap för uppfödare och avelsorganisationer för att främja hållbar hästproduktion och god hästvälfärd.

I ett annat projekt vill forskarna kartlägga förekomst och riskfaktorer för den allvarliga EHV-1-infektionen hos svenska och norska hästar. Resultaten från projektet kommer hjälpa hästnäringen att vidta åtgärder för att förebygga spridning av EHV-1 och hantera framtida utbrott.

I det tredje projektet inom VHT-området vill forskare lägga en vetenskaplig grund för att tyda objektiv rörelseanalys vid longering av hästar. Genom kunskapen som inhämtas i projektet kan ägares och tränares möjlighet att upptäcka hälta öka och förväntas även bidra med förbättrad diagnostik vid veterinärbesök – vilket ger en snabbare och säkrare diagnostik vid hältutredningar.

Det fjärde projektet har som mål att utveckla en ny behandlingsstrategi för sårskador på hästars ben som ofta tar lång tid ätt läka och kan ge komplikationer som sårinfektioner och svallköttstillväxt. Den nya behandlingen skall kunna användas av veterinärer i fält för att förkorta den ibland väldigt utdragna läkningsprocessen.

– Stiftelsen har glädjande nog kunnat bevilja ansökningar med en stor spridning som förväntas bidra signifikant till hästars förbättrade hälsa och välfärd ur ett flertal aspekter. Årets beviljade projekt inkluderar till stor del projekt för ett förbättrat förebyggande arbete för hästars ökade hälsa och välfärd, men också forskning kring förbättrad diagnostisering och behandling av uppkommen hälsoproblematik, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare Stiftelsen Hästforskning.

Inom området för samhällsvetenskap och humaniora (SH) har tre anslag beviljats. I ett av projekten vill forskarna titta närmare på hur färdigheter och egenskaper, som utvecklas via hästhantering som fritidsintresse, kan vara till nytta i individers arbetsliv. Projektet väntas identifiera fördelar med hästar och ridning för en persons färdigheter i arbetslivet, och kommunicera värdet av hästar och deras bidrag till samhället genom attraktiv arbetskraft.

I ett annat av projekten vill forskarna med kombinerade forskningsmetoder bidra med nya kunskaper om, och praktiska åtgärder mot, sexuella trakasserier och övergrepp inom svensk och norsk hästsektor. Projektet syftar till att utveckla preventiva och reaktiva åtgärder för trygghet i idrottsmiljön.
I det sista beviljade projektet tittar forskarna närmare på vilken typ av avsutten träning en ryttare bör träna för att förbättra sin ridning och sitt samspel med hästen. Resultaten förväntas vara till fördel för både häst och ryttare, genom förbättrad hälsa, prestation och välfärd för båda delar av ekipaget.

– Årets beviljade SH-projekt representerar mycket relevanta ämnesområden för att stärka hästnäringens värde i övriga samhället ur tre olika aspekter; säker arbetsmiljö i hästnäringen, värdet av färdigheter utvecklade i stallmiljö samt ryttarutveckling för förbättrad kommunikation mellan häst och ryttare. Samtliga av årets beviljade projekt skall bli mycket spännande att följa, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare Stiftelsen Hästforskning.

Detta år har även en riktad utlysning gjorts i samarbete med Svensk- och Norsk Travsport samt Stiftelsen Järvsöfaks. Inom denna utlysning beviljades ett projekt där forskarna ska studera effekten av det ökade släktskapet hos kallblodstravare samt ta fram underlag för ett hållbart avelsarbete som främjar rasens framtida hälsa, fertilitet och robusthet. Projektet ämnar även utveckla och kommunicera strategier för att hantera inavel och skadliga alleler i rasen.

Nya projekt som tilldelas anslag för första projektåret
  • Optimerad avel för sunda och högpresterande sporthästar genom linjärt beskrivna egenskaper. (Åsa Gelinder Viklund, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • ”Hästfolk är vana att hugga i”: Arbetsgivares och ryttares syn på färdigheter och egenskaper som utvecklats i ridmiljön (Maria Ek Styvén, Luleå Tekniska Universitet (LTU))
  • EHV-1 i Sverige och Norge (Susanna Sternberg, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Cecilia Wolff, Norwegian Veterinary Institute (NVI))
  • Runt och runt i cirklar – dags att komma framåt med hältdiagnostik vid longering (Emma Persson-Sjödin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Anne Selven Kallerud, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU))
  • Raskere og bedre sårheling ved bruk av autologe hudkomponenter (Cathrine Fjordbakk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och Dylan Gorvey, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • Trygga idrottsmiljöer inom hästsektorn i Sverige och Norge (Susanne Johansson, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Åse Strandbu, Norges idrottshøgskole (NIH).
  • Kan vi forbedre rideferdigheter og hestevelferd gjennom trening av ryttere uten hest? (Maria Terese Engell, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och Anna Byström, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU))
  • Specialutlysning kallblodig travhäst. Inavelsdepression hos kallblodstravare – kalla sanningar om en het fråga (Susanne Eriksson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Peer Berg, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU))

Förutom de nya projekten beviljas även 12 pågående projekt fortsatt finansiering. Av de pågående projekten är sex svenska, två norska och fyra samverkansprojekt mellan länderna. Läs mer om de pågående projekten här >

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners