Aktuellt

Årlig utlysning av forskningsmedel öppnar 2 april

Idag, den 2 april, öppnar Stiftelsen Hästforskning den årliga öppna utlysningen av forskningsmedel.
Öppen utlysning

Årets utlysning är på totalt 14 miljoner svenska, varav uppskattningsvis 4 MSEK till nya projekt och 10 MSEK till pågående projekt förutsatt beviljad fortsättningsansökan. Utlysningen omfattar även 10 miljoner norska kronor, varav uppskattningsvis 6 MNOK till nya projekt och 4 MNOK till pågående projekt förutsatt beviljad fortsättningsansökan. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora.

Samverkansprojekt mellan Sverige och Norge uppmuntras, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner och med näringen. Helnorska projekt är också välkomna att söka medel, såväl som helsvenska. Samtliga delar från Stiftelsen hästforsknings forskningsprogram täcks inom den aktuella utlysningen, innefattande samtliga av hästnäringens olika utövningsområden såsom exempelvis, trav, galopp, ridsport och annan hästverksamhet. Stiftelsen förbehåller sig rätten att utöva portföljtänk.

Läs mer om den öppna utlysningen

Handbok och mallar

Samtliga ansökningar skall använda en mall för forskningsansökan. Mallen återfinns på sidan ”handbok och mallar” för steg 1 samt steg 2. Samma mall används också för norska delar av SHF-forskningsprojekt vid registrering hos Norges forskningsråd efter beviljande.

Digital informationsträff

För dig som är intresserad av att söka medel i årets utlysningar håller vi en digital informationsträff den 16 april kl. 10-12. Träffen välkomnar sökande från både Sverige och Norge och det kommer även att finnas tid att ställa frågor. Anmäl dig senast den 11 april till lina.bengtsson@lantbruksforskning.se

Kontaktpersoner
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Tina Rebecca Hov-Gylthe
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners