Handbok för sökande

Stiftelsen Lantbruksforsknings handbok, från sidan 11 och framåt, gäller i stora delar även för Stiftelsen Hästforskning. Det finns dock ett antal viktiga skillnader.

This information is also available in English.

Övergripande skillnader

Inget krav på sökande från flera organisationer

Stiftelsen Hästforskning uppmanar till svensk-norska ansökningar men ställer inget krav på sökande från flera organisationer.

Norska kronor och norska som ansökningsspråk

För svensk-norska ansökningar ska ”svenska” och ”SEK” tolkas som ”svenska eller norska” och ”SEK eller NOK”. Det framgår även i ansökningssystemet. För norska medel gäller särskilda anvisningar som också framgår i ansökningssystemet.

Stiftelsespecifika begrepp

Ett antal begrepp i handboken som är specifika för Stiftelsen Lantbruksforskning kan du bortse från: Kunskapskedjan, branschområden, fokusområden, innovationssystemet.

Projektets lönsamhetspotential ska inte heller beskrivas i ansökningar till Stiftelsen Hästforskning.

Stiftelsen Hästforskning har två programområden: ”Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap” och ”Samhällsvetenskap och humaniora”.

En beredningsgrupp per programområde

Stiftelsen Hästforskning har två beredningsgrupper, en grupp per programområde. Samma beredningsgrupp bedömer både skissen i steg 1 och ansökan i steg 2.

Beredningsgruppernas sammansättning

Inloggning via hästforskning.se

Du loggar in i ansökningssystemet via hästforskning.se

Särskilda skillnader

1.2 Skissen i steg 1 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska.

1.3.1 För svensk-norska projekt ska en huvudsökande per land anges.

1.3.3 Omkostnadspåslag på max 25 % gäller inte. (Nytt för 2018.)

1.3.5: andra punkten gäller inte.

1.3.6: femte punkten gäller inte.

1.7 & 1.8.1: Stiftelsen Hästforskning beviljar medel årsvis. I fortsättningsansökan (lägesrapporten) för Stiftelsen Hästforskning ska även redogöras för projektets ekonomi.

1.8.4 För svensk-norska projekt gäller att projekten i sin helhet ska redovisas i slutrapporten.

1.8.5: Stiftelsen Hästforskning ska anges som finansiär när du publicerar resultat från ditt projekt! Det gäller även vid kontakter med medier.

Stiftelsen Lantbruksforsknings handbok

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.