Dokument

Handbook 2024

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.1 MB

Application template stage 1 2024

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.7 MB

Application template stage 2 2024

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.7 MB

Mall fortsättningsansökningar

Mall för ansökan om fortsatt finansiering av projekt hos Stiftelsen Hästforskning. Fortsättningsansökningar ska lämnas in senast den 1 oktober kl. 24.00.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.5 MB

Mall slutrapport

Mall för slutrapportering av projekt finansierade av Stiftelsen Hästforskning.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.6 MB

Blankett för signatur – slutrapport

Ladda ner Format: pdf Storlek: 121.7 KB

Blankett för underskrift

Vid steg 2 av ansökan ska en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel inkomma till stiftelsen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 116.3 KB

Lathund för inloggning i ansökningssystemet

Ladda ner Format: pdf Storlek: 147.0 KB

Declaration form foregin activities

Conditions for grant approval to projects that, according to Swedish law, requires an Ethics approval from an Ethics committee, but where experimental animals are not located in Sweden or Norway

Ladda ner Format: pdf Storlek: 215.8 KB

Follow-up report template SHF

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.7 MB

Logotyp för presentationer – svensk

Ladda ner Format: png Storlek: 8.4 KB

Logotyp för presentationer – engelsk

Ladda ner Format: png Storlek: 24.7 KB

Finansiärer och samarbetspartners