Tidigare anslag

Här finns samtliga beviljade anslag från de senaste åren samlade på en sida.

2023

Huvudsökande och beviljade anslag för 2023 i kursivt.

Nya projekt 2023

 • Är migrerade spolmaskar en del av etiologin bakom luftvägssymptom och nedsatt prestation hos unga travhästar? Utveckling och tillämpning av ett serodiagnostiskt test för spolmaskdiagnostik. (Frida Martin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)) 997 000 SEK
 • Grovfôr som et lokalprodusert protein- og energirikt fôr til hester (Rasmus Bovbjerg Jensen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Cecilia Muller, SLU) 914 000 NOK, 66 000 SEK
 • Validering av nya biomarkörer för hästens astma i flytande vätskebiopsier (Amanda Raine, Uppsala Universitet) 300 000 SEK
 • Ergonomi och arbetsställningar hos anställda på ridskolor – en ny mätmetod med smarta arbetskläder (Cecilia Lindahl, RISE Research Institutes of Sweden) 417 000 SEK

Pågående projekt

 • Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar (Marie Gustavsson, Linköping Universitet) 950 000 SEK
 • Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi (Jonas Tegenfeldt, Lunds Universitet) 966 000 SEK
 • Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomström, SLU) 654 000 SEK
 • Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU) 963 300 SEK
 • Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU) 939 000 SEK
 • Utfodrar vi travhästar på ett sätt som orsakar muskelskada? (Malin Connysson, Wången AB) 77 000 SEK
 • Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst (Elke Hartmann, SLU796 000 SEK
 • En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång (Johan Bröjer, SLU och Siv Hanche-Olsen, NMBU) 315 000 SEK, 217 000 NOK
 • Optimera dosen av canagliflozin – motverka hyperinsulinemi och förebygga fång (Carl Ekstrand, SLU och Cathrine Fjordbakk, NMBU936 000 SEK, 486 000 NOK
 • Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser (Susanne Eriksson, SLU och Peer Berg, NMBU) 1 000 000 SEK, 1 587 000 NOK
 • Ridskolan som framtida lärandecenter för en miljömässigt hållbar hästsektor och för samhället i stort (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Aage Radmann, Norges Idrettshøgskole1 000 000 SEK, 1 000 000 NOK
 • Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna och Grete Stokstad, Norsk institutt for bioøkonomi) 930 000 SEK, 670 000 NOK
 • Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travheste (Eric Strand, NMBU) 804 000 NOK

Pågående projekt – specialutlysning

 • FeNomen: Fertilitet i nasjonale norske hesteraser (Ingrid H. Holmøy, NMBU) 1 000 000 NOK
 • Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioral Therapy (Elisabeth Haug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 1 000 000 NOK
 • Vallfoder för hästar ur ett utfodringsperspektiv (Cecilia Müller, SLU) 300 000 SEK
 • Bättre hov, bättre häst? (Susanne Eriksson, SLU) 528 000 SEK
 • Travsporten ur ett vetenskapligt perspektiv: körbarhet som ett koncept för att förstå kopplingar mellan beteende, val av utrustning, optimal prestation och god hästvälfärd (Elke Hartmann, SLU) 821 000 SEK

Träning och tävling av travhästar vid kyla och dess påverkan i luftvägar (Miia Riihimäki, SLU) 856 000 SEK

2022

Huvudsökande och beviljade anslag för 2022 i kursivt.

Nya projekt 2022

 • Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst (Elke Hartmann, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)) 711 000 SEK
 • Ridskolan som framtida lärandecenter för en miljömässigt hållbar hästsektor och för samhället i stort (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Aage Radmann, Norges Idrettshøgskole985 000 SEK, 1 000 000 NOK
 • Utfodrar vi travhästar på ett sätt som orsakar muskelskada? (Malin Connysson, Wången AB422 000 SEK
 • Optimera dosen av canagliflozin – motverka hyperinsulinemi och förebygga fång (Carl Ekstrand, SLU och Cathrine Fjordbakk (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)916 000 SEK, 429 000 NOK
 • Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser (Susanne Eriksson, SLU och Peer Berg, NMBU976 000 SEK, 339 000 NOK

Pågående projekt

 • Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet? (Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan) 965 000 SEK
 • Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar (Marie Gustavsson, Linköping Universitet) 910 000 SEK
 • Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst (Matilda Lampinen Salomonsson, SVA) 264 000 SEK
 • Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi (Jonas Tegenfeldt, Lunds Universitet) 939 000 SEK
 • Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomström, SLU) 751 000 SEK
 • Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU) 948 300 SEK
 • Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? (Elke Hartmann, SLU) 533 000 SEK
 • Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU) 949 000 SEK
 • Anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati (”wobbler”) på unge hester (Kristin Olstad, NMBU och Bjørnar Ytrehus, SLU) 1 299 000 NOK, 146 000 SEK
 • Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna och Grete Stokstad, Norsk institutt for bioøkonomi) 930 000 SEK, 670 000 NOK
 • Ryttarkänsla i praktiken – hur man undervisar ryttare (Anna Byström, SLU och Sigrid Lykkjen, NMBU) 596 000 SEK, 223 000 NOK

Pågående projekt – specialutlysning

 • FeNomen: Fertilitet i nasjonale norske hesteraser (Ingrid H. Holmøy, NMBU) 1 156 000 NOK
 • Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioral Therapy (Elisabeth Haug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 990 000 NOK
 • Vallfoder för hästar ur ett utfodringsperspektiv (Cecilia Müller, SLU) 300 000 SEK

2021

Kursiva summor anger belopp som beviljats tidigare år. Fet stil anger belopp som beslutas hösten 2020. Vanlig stil anger planeringsramar som skall beslutas kommande år under förutsättning att SHF anslås medel. Projekt markerade med * har fått anstånd beviljat p.g.a. Covid-19.

NYA PROJEKT 2021

Projekttitel Huvudsökande Beslut år 2021 Planeringsram år 2022 Planeringsram år 2023
Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst Anne-Lie Blomström, SLU 687 000 SEK      751 000 SEK 654 000 SEK
Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter Eva Tydén, SLU 776 000 SEK 948 300 SEK 963 300 SEK
Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? Elke Hartmann, SLU 533 000 SEK 533 000 SEK
Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris Caroline Fossum, SLU 1 045 000 SEK 949 000 SEK 939 000 SEK
Anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati (”wobbler”) på unge hester Kristin Olstad, NMBU

Bjørnar Ytrehus, SLU

1 233 000 NOK

196 000 SEK

1 299 000 NOK

146 000 SEK

Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge Tobias Heldt, Högskolan Dalarna

Grete Stokstad, NIBIO

740 000 SEK

460 000 NOK

930 000 SEK

670 000 NOK

930 000 SEK

670 000 NOK

Ryttarkänsla i praktiken – hur man undervisar ryttare Anna Byström, SLU

Sigrid Lykkjen, NMBU

800 000 SEK

248 000 NOK

596 000 SEK

223 000 NOKPÅGÅENDE PROJEKT

Projekttitel Huvudsökande Beslut

år 1

Beslut

/planeringsram år 2

Beslut/

planeringsram år 3

Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta Eva Tydén, SLU 791 000 SEK      784 000 SEK      653 000 SEK     
En mänsklig sida av hästvälfärden Petra Andersson, Gbg Uni. 291 700 SEK 616 000 SEK 315 000 SEK
Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet? Karin Redelius, GIH 929 000 SEK 957 000 SEK 965 000 SEK
Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst * Sofia Mikko, SLU 975 000 SEK 998 000 SEK 956 000 SEK *
Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar * Marie Gustavsson, Linköping Uni. 995 000 SEK 910 000 SEK * 950 000 SEK
Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst * Matilda Lampinen Salomonsson, SVA 983 000 SEK 264 000 SEK *
Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi * Jonas Tegenfeldt, Lunds Uni. 1 092 000 SEK 939 000 SEK * 966 000 SEK
Är de för små för att rida? En studie av ridskolornas aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv Susanna Hedenborg, Malmö Uni.
Oskar Solenes, HiMolde
964 000 SEK

957 000 NOK

985 000 SEK

982 000 NOK

1 006 000 SEK

1 008 000 NOK

Finns ’Hopparknä’ hos häst? – en studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar Marie Rhodin, SLU

Cathrine Fjordbakk, NMBU

529 000 SEK

413 000 NOK

544 000 SEK

481 000 NOK

521 000 SEK

472 000 NOK

En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång Johan Bröjer, SLU

Siv Hanche-Olsen, NMBU

300 000 SEK

257 000 NOK

291 000 SEK

243 000 NOK

315 000 SEK

217 000 NOK

Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travheste * Eric Strand, NMBU 804 000 NOK 804 000 NOK *

PÅGÅENDE PROJEKT – Specialutlysning

Projekt Huvudsökande År 1 År 2
Mugg och rasp på dölehästar och nordsvenska brukshästar: förekomst, diagnostik och behandling Giulio Grandi, SVA
Ida Skaar, Veterinaerinstituttet
166 000 kr 233 000 kr 

Besluten är preliminära och kan vara förknippade med särskilda villkor vilka framgår av respektive kontrakt.

2020

NYA PROJEKT 2020

PROJEKTTITEL Huvudsökande Beslut år 1 – 2020 2021 2022
Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst Matilda Lampinen Salomonsson, SVA 983 000 SEK 264 000 SEK
Karaktärisering av luftvägsjukdom hos häst med hjälp av transkriptomanalys i enskilda celler: en pilotstudie Amanda Raine, Uppsala Uni. 449 000 SEK
Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi Jonas Tegenfeldt, Lunds Uni. 1 092 000 SEK 939 000 SEK 966 000 SEK
Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet? Karin Redelius, GIH 929 000 SEK 957 000 SEK 965 000 SEK
Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar Marie Gustavsson, Linköping Uni. 995 000 SEK 910 000 SEK 950 000 SEK
En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång Johan Bröjer, SLU
Siv Hanche- Olsen, NMBU
300 000 SEK
257 000 NOK
291 000 SEK
243 000 NOK
315 000 SEK
217 000 NOK
Overgangen fra vinterfôring til vårbeite – Metabolsk respons relatert til fôr og helse hos hest Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU 390 000 NOK
Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travheste Eric Strand, NMBU 804 000 NOK 804 000 NOK


PÅGÅENDE PROJEKT

PROJEKTTITEL Huvudsökande Beslut

år 1

Beslut

/planeringsram år 2

Beslut/

planeringsram år 3

Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta Eva Tydén, SLU 791 000 SEK 784 000 SEK 653 000 SEK
Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst Sofia Mikko, SLU 975 000 SEK 998 000 SEK 956 000 SEK
En mänsklig sida av hästvälfärden Petra Andersson, Gbg Uni. 291 700 SEK 616 000 SEK 315 000 SEK
Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg Cecilia Lindahl, RISE, Res. Institutes of Sweden 785 000 SEK 841 000 SEK 892 000 SEK
Ingen hov ingen häst? – En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar Anna Jansson, SLU 736 000 SEK 1 578 500 SEK 644 000 SEK
Är de för små för att rida? En studie av ridskolornas aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv Susanna Hedenborg, Malmö Uni.
Oskar Solenes, Molde Uni.
964 000 SEK
957 000 NOK
985 000 SEK
982 000 NOK
1 006 000 SEK
1 008 000 NOK
Finns ’Hopparknä’ hos häst? – en studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar Marie Rhodin, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU
529 000 SEK
413 000 NOK
544 000 SEK
481 000 NOK
521 000 SEK
472 000 NOK
Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske celle kulturer Siv Hanche- Olsen, NMBU

Gittan Gröndahl, SVA

353 000 NOK
110 000 SEK
377 000 NOK
130 000 SEK

Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet Bjørn Egil Flø, Norsk inst. F. bioøkon.

Anders Larsson, SLU

294 000 NOK
270 000 SEK
459 000 NOK
464 000 SEK
460 000 NOK
426 000 SEK
Bakbenshälta hos häst – varför är den så svår att se och hur kan vi bli bättre? Elin Hernlund, SLU
Nils Ivar Dolvik, NMBU
702 500 SEK
487 000 NOK
623 000 SEK
604 000 NOK
835 400 SEK
695 400 NOK
Objektiv gangartsanalyse og halthetsutredning av islandshest Eli Hendrickson, NMBU
Marie Rhodin, SLU
515 900 NOK
706 200 SEK
569 600 NOK
696 800 SEK
463 600 NOK
664 500 SEK
Karbohydrater i gres og grovfôr til hest Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU 191 000 NOK 726 000 NOK 583 000 NOK
Hest i trafikk Eva Brustad Dalland, Nord univ. 766 000 NOK 997 000 NOK 221 000 NOK

PÅGÅENDE PROJEKT – Specialutlysning

Projekt Huvudsökande År 1 År 2
Mugg och rasp på dölehästar och nordsvenska brukshästar: förekomst, diagnostik och behandling Giulio Grandi, SVA
Ida Skaar, Veterinaerinstituttet
166 000 kr 233 000 kr 

Besluten är preliminära och kan vara förknippade med särskilda villkor vilka framgår av respektive kontrakt.

2019

NYA PROJEKT 2019

Projekt Huvudsökande År 1 – 2019 År 2 – 2020 År 3 – 2021
Störd glukagonmetabolism – en direkt orsak till hyperinsulinemi och fång hos häst? Johan Bröjer, SLU 284 000 SEK
Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst Sofia Mikko, SLU 975 000 SEK 998 000 SEK 956 000 SEK
Finns ”hopparknä” hos häst? – En studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar Marie Rhodin, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU
529 000 SEK
413 000 NOK
544 000 SEK
481 000 NOK
521 000 SEK
472 000 NOK
Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta Eva Tydén, SLU 791 000 SEK 784 000 SEK 653 000 SEK
Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske celle kulturer Siv Hanche Olsen, NMBU
Gittan Gröndahl, SVA
353 000 NOK
110 000 SEK
377 000 NOK
130 000 SEK

Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet Bjørn Egil Flø,
Norsk institutt for bioøkonomi
Anders Larsson, SLU
294 000 NOK
270 000 SEK
459 000 NOK
464 000 SEK
460 000 NOK
426 000 SEK
Är de för små för att rida? En studie av ridskolornas aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv Susanna Hedenborg,
Malmö universitet
Oskar Solenes,
Molde universitet
964 000 SEK
957 000 NOK
985 000 NOK
982 000 NOK
1 006 000 SEK
1 008 000 NOK
En mänsklig sida av hästvälfärden Petra Andersson,
Göteborgs universitet
291 700 SEK 616 000 SEK 315 000 SEK

PÅGÅENDE PROJEKT

Projekt Huvudsökande År 2 – 2019 År 3 – 2020
Hälta eller lateralitet: när är en rörelseasymmetri betydelsefull? Marie Rhodin, SLU 547 500 SEK
Utvärdering av en ny profylaktisk metod för att minska lidandet hos hästar med sommareksem Rickard Ignell, SLU 227 260 SEK
Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning (Delstudie 3: Ridlärare-Häst) Charlotte Lundgren, Linköpings universitet 640 000 SEK
Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg Cecilia Lindahl, RISE 841 000 SEK 892 000 SEK
Ingen hov ingen häst? – En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar Lena Holm, SLU (Anna Jansson, SLU) 1 578 500 SEK 644 000 SEK
Vaccination – ett möjligt alternativ till avmaskning av häst? Caroline Fossum, SLU 749 000 SEK 776 000 SEK
Från unghäst till atlet – förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar Marie Rhodin, SLU
Eli Hendrickson, NMBU
506 000 SEK
228 000 NOK
917 000 SEK
325 000 NOK
Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation Maria Löfgren, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU
718 000 SEK
166 000 NOK
478 000 SEK
Bakbenshälta hos häst – varför är den så svår att se och hur kan vi bli bättre? Elin Hernlund, SVA
Nils Ivar Dolvik, NMBU
623 000 SEK
604 000 NOK
835 400 SEK
695 400 NOK
Stallbackskulturer i cyberrymden Susanna Hedenborg, Malmö högskola
Aage Radmann, NIH
659 000 SEK
518 000 NOK

Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt Kristin Olstad, NMBU
Kerstin Hansson, SLU
236 000 NOK
204 000 SEK
250 000 NOK
217 000 SEK
Objektiv gangartsanalyse og halthetsutredning av islandshest Eli Hendrickson, NMBU
Marie Rhodin, SLU
569 600 NOK
696 800 SEK
463 600 NOK
664 500 SEK
Karbohydrater i gres og grovfôr til hest Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU 726 000 NOK 583 000 NOK
Hest i trafikk Eva Brustad Dalland, Nord universitet 997 000 NOK 221 000 NOK

PÅGÅENDE PROJEKT – Specialutlysning

Projekt Huvudsökande År 1 År 2
Mugg och rasp på dölehästar och nordsvenska brukshästar: förekomst, diagnostik och behandling Giulio Grandi, SVA
Ida Skaar, Veterinaerinstituttet
166 000 kr 233 000 kr 

Besluten är preliminära och kan vara förknippade med särskilda villkor vilka framgår av respektive kontrakt.

2018

10 nya och 10 pågående projekt beviljades anslag i utlysningen för 2018.

Nya projekt 2018

Projekt Huvudsökande År 1 År 2 År 3
Bakbenshälta hos häst – varför är den så svår att se och hur kan vi bli bättre? Elin Hernlund, SLU
Nils Ivar Dolvik, NMBU
702 500 SEK
487 000 NOK
623 000 SEK
604 000 NOK
835 400 SEK
695 400 NOK
Stallbackskulturer i cyberrymden Susanna Hedenborg,
Malmö högskola
Aage Radmann, NIH
647 000 SEK
512 000 NOK
659 000 SEK
518 000 NOK
Objektiv gangartsanalyse og halthetsutredning av islandshest Eli Hendrickson, NMBU
Marie Rhodin, SLU
515 900 NOK
706 200 SEK
569 600 NOK
696 800 SEK
463 600 NOK
664 500 SEK
Karbohydrater i gres og grovfôr til hest – Den gode, den onde og den grusomme Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU 191 000 NOK 726 000 NOK 583 000 NOK
Hest i trafikk Eva Brustad Dalland, Nord universitet 776 000 NOK 997 000 NOK 221 000 NOK
Hälta eller lateralitet: när är en rörelseasymmetri betydelsefull? Marie Rhodin, SLU 473 250 SEK 547 500 SEK
Utvärdering av en ny profylaktisk metod för att minska lidandet hos hästar med sommareksem Rickard Ignell, SLU 316 000 SEK 227 260 SEK
Ingen hov ingen häst? – En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar Lena Holm, SLU 736 000 SEK 1 578 500 SEK 644 000 SEK
Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning (Delstudie 3: Ridlärare-Häst) Charlotte Lundgren, Linköpings universtitet 625 000 SEK 640 000 SEK
Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg Cecilia Lindahl, Rise 785 000 SEK 841 000 SEK 892 000 SEK

Pågående projekt 2018

Projekt Huvudsökande År 2 År 3
Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor Jenny Yngvesson, SLU 250 000 SEK
Ridundervisningens pedagogiska praktik; lärande, interaktion och kommunikation om ryttarkänsla Anna Bergh, SLU 340 000 SEK
Vaccination – ett möjligt alternativ till avmaskning av häst? Caroline Fossum, SLU 749 000 SEK 776 000 SEK
Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen: Hur konsumtionen varierar över region och hästtyp Tobias Heldt, Högskolan Dalarna 470 000 SEK
Hösilage ”intolerans” hos häst? Cecilia Müller, SLU
Astrid Johansen, NIBIO
120 000 SEK
66 000 NOK
Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter Eva Tydén, SLU
Heidi Enemark, Veterinaer-instituttet
460 000 SEK
Från unghäst till atlet – förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar Marie Rhodin, SLU
Eli Hendrickson, NMBU
506 000 SEK
228 000 NOK
917 000 SEK
325 000 NOK
Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation Maria Löfgren, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU
718 000 SEK
166 000 NOK
478 000 SEK
Mugg och rasp på dölehästar och nordsvenska brukshästar: förekomst, diagnostik och behandling Giulio Grandi, SVA
Ida Skaar, Veterinaer-instituttet
166 000 SEK 233 000 SEK
Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt Kristin Olstad, NMBU
Kerstin Hansson, SLU
236 000 NOK
204 000 SEK
250 000 NOK
217 000 SEK

2017

Åtta nya projekt och nio pågående projekt beviljades anslag i utlysningen för 2017. Dessutom beviljades ett nytt projekt i specialutlysningen om mugg och rasp på raserna dölehäst och nordsvensk brukshäst.

Nya projekt 2017

Projekt Huvudsökande År 1 År 2 År 3
”Vaccination – ett möjligt alternativ till avmaskning av häst?” Caroline Fossum, SLU 562 000 SEK 749 000 SEK 776 000 SEK
”Antikroppar mot hästinfluensa i verkligheten
– en studie av vaccinerade svenska travhästar i träning”
Eva Wattrang, SVA 250 000 SEK
”Påverkas hästars återhämtning efter arbete av uppstallningsformen?” Anna Jansson, SLU 115 000 SEK
”Utökad samhällsekonomisk modell för hästnäringen:
Hur konsumtionen varierar över region och hästtyp”
Tobias Heldt,
Högskolan Dalarna
630 000 SEK 470 000 SEK
”Hästens och människans välfärd och värdighet” Henrik Lerner,
Ersta Sköndal högskola
374 500 SEK
”Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene,
med relevans for utviklingssykdommer og spatt”
Kristin Olstad, NMBU
Kerstin Hansson, SLU
520 000 NOK
204 000 SEK
236 000 NOK
204 000 SEK
250 000 NOK
217 000 SEK
”Från unghäst till atlet
– förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och ridhästar”
Marie Rhodin, SLU
Eli Hendrickson, NMBU
503 000 SEK
536 000 NOK
506 000 SEK
228 000 NOK
917 000 SEK
325 000 NOK
”Medicintekniska produkter
– innehåll och effekt på ledinflammation”
Maria Löfgren, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU
602 000 SEK 166 000 NOK 718 000 SEK
166 000 NOK
478 000 SEK
”Mugg och rasp på dölehästar och nordsvenska brukshästar: förekomst, diagnostik och behandling” Giulio Grandi, SVA
Ida Skaar, Norges veterinärinstitut
299 226 SEK 166 869 SEK 233 647 SEK

Pågående projekt 2017

Projekt Huvudsökande År 1 År 2 År 3
”Förbättrad kryo-överlevnad hos hingstspermier avsedda för artificiell insemination” Jane Morrell Darby, SLU 700 000 SEK
”Karaktärisering av hjärt-kärlfunktionen hos insulinresistenta hästar” Katarina Nostell, SLU 100 000 SEK
”Kan förbättrad syresättning med pulsad inhalerad NO under hästanestesi öka patientsäkerheten?” Görel Nyman, SLU 560 000 SEK
”Inhysningens betydelse för hästvälfärd,
arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor”
Jenny Yngvesson, SLU 610 000 SEK 250 000 SEK
”Ridundervisningens pedagogiska praktik;
lärande, interaktion och kommunikation om ryttarkänsla”
Anna Bergh, SLU 340 000 SEK 340 000 SEK
”Forbedret behandling for økt overlevelse etter ledd-infeksjon hos føll” Kristin Olstad, NMBU 630 000 NOK
(framskjutet 1 år)
”Kartläggning av prestationsegenskaper,
genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren”
Gabriella Lindgren, SLU
Eric Strand, NMBU
890 000 SEK
901 000 NOK
”Hösilage-‘intolerans’ hos häst?” Cecilia Müller, SLU
Astrid Johansen, NIBIO
690 000 SEK
406 000 NOK
120 000 SEK
66 000 NOK
”Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter” Giulio Grandi, SVA
Ida Skaar, Norges veterinärinstitut

2016

Fem nya projekt och tolv pågående projekt beviljades medel från Stiftelsen Hästforskning för 2016

Nya projekt 2016

Projekttitel Huvudsökande År 1 År 2 År 3
”Ridundervisningens pedagogiska praktik; lärande, interaktion och kommunikation om ryttarkänsla” Anna Bergh, SLU 390 000 SEK 340 000 SEK 340 000 SEK
”Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor” Jenny Yngvesson, SLU 650 000 SEK 610 000 SEK 250 000 SEK
”Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren” Gabriella Lindgren, SLU,
Erik Strand, NMBU
1 020 000 SEK, 1 087 000 NOK 890 000 SEK,
901 000 NOK
 –
”Hösilage-’intolerans’ hos häst?” Cecilia Müller, SLU,
Astrid Johansen, NIBIO
680 000 SEK,
417 000 NOK
690 000 SEK,
406 000 NOK
120 000 SEK, 66 000 NOK
”Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter” Eva Tydén, SLU,
Inger Sofie Hamnes, Veterinær-instituttet
390 000 SEK, 886 000 NOK 670 000 SEK,
1 214 000 NOK
460 000 SEK

Pågående projekt 2016

Projekttitel Huvudsökande År 2 År 3
”Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling” Harry Blokhuis, SLU 468 000 SEK (framskjutet 1 år)
”Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom – en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång” Johan, SLU 180 000 SEK
”Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst (Delstudie 2: ryttare-ridlärare)” Charlotte Lundgren, Linköpings universitet 420 000 SEK
(framskjutet 1 år)
”Förbättrad kryo-överlevnad hos hingstspermier avsedda för artificiell insemination” Jane Morrell Darby, SLU 700 000 SEK 700 000 SEK
”Karaktärisering av hjärt-kärlfunktionen hos insulinresistenta hästar” Katarina Nostell, SLU 600 000 SEK 100 000 SEK
”Kan förbättrad syresättning med pulsad inhalerad NO under hästanestesi öka patientsäkerheten?” Görel Nyman, SLU 610 000 SEK 560 000 SEK
”Kompensatoriska hältmekanismer hos kliniskt halta hästar – är hästen halt på ett eller flera ben?” Marie Rhodin, SLU 290 000 SEK
”Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan sykdomsprosessen styres og nedarves” Nils Ivar Dolvik, NVH,
Stina Ekman, SLU
198 000 NOK (framskjutet 1 år)
”Runs of homozygosity brukt på fjordhestpopulasjonene i Norge og Sverige” Nils Ivar Dolvik, NMBU 990 000 NOK
”Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?” Karin Hultin Jäderlund, NMBU 810 000 NOK
”Sykdomskontroll og forbedret dyrevelferd ved hjelp av genetiske markører: En pilotstudie av osteochondrose og Birkelandfraktur hos hest” Gunnar Klemetsdal, UMB 31 667 NOK (framskjutet 2 år)
”Forbedret behandling for økt overlevelse etter ledd-infeksjon hos føll” Kristin Olstad, NMBU 315 000 NOK
framskjutet 1 år/

2015

Nio nya projekt och nio pågående projekt beviljades finansiering från Stiftelsen Hästforskning i utlysningen för 2015.

Nya projekt 2015

Projekttitel Huvudsökande År 1 År 2 År 3
Ökad hästvälfärd med hjälp av en anti-inflammatorisk biomarkör för gluko-kortikoider Carina Ingvast Larsson, SLU 256 000 SEK
Förbättrad kryo-överlevnad hos hingstspermier avsedda för artificiell insemination Jane Morrell Darby, SLU 700 000 SEK 700 000 SEK 700 000 SEK
Kan förbättrad syresättning med pulsad inhalerad NO under hästanestesi öka patientsäkerheten? Görel Nyman, SLU 630 000 SEK 610 000 SEK 560 000 SEK
Karaktärisering av hjärt-kärlfunktionen hos insulinresistenta hästar Katarina Nostell, SLU 500 000 SEK 600 000 SEK 100 000 SEK
Kompensatoriska hält-mekanismer hos kliniskt halta hästar- är hästen halt på ett eller flera ben? Marie Rhodin, SLU 160 000 SEK 290 000 SEK
Hästsparkars anslagsenergi – underlag för dimensionering av stallinredning och byggnadskonstruktioner Hans Einar Joachim Fredrik von Wachenfelt, SLU 196 000 SEK
Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin? Karin Hultin Jäderlund, NMBU 850 000 NOK 810 000 NOK
Forbedret behandling for økt overlevelse etter ledd-infeksjon hos føll Kristin Olstad, NMBU 630 000 NOK
Runs of homozygosity brukt på fjordhestpopulasjonene i Norge og Sverige Nils Ivar Dolvik, NMBU 890 000 NOK 990 000 NOK

Pågående projekt 2015

Projekttitel Huvudsökande År 2 År 3
Peptider och proteiner – bekämpning av nya missbrukspreparat inom hästsporten Mikael Hedeland, SVA 715 000 SEK
Optimering av penicillin-behandlingar till häst för att minska resistensutveckling Lena Olsén, SLU 815 000 SEK
Rörelseasymmetrier i rid-hästpopulationen – biologisk variation eller hälta? Marie Rhodin, SLU 300 000 SEK
Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom – en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång Johan Bröjer, SLU 200 000 SEK 180 000  SEK
Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling Harry Blokhuis, SLU 902 000 SEK 468 000 SEK
Sykdomskontroll og forbedret dyrevelferd ved hjelp av genetiske markører: En pilotstudie av osteochondrose og Birkelandfraktur hos hest Gunnar Klemetsdal, UMB 581 000 NOK (+ 31 667 NOK 2016)
Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan syk-domsprosessen styres og nedarves Nils Ivar Dolvik, Norges veterinær-høgskole 198 000 NOK

2014

Sex nya projekt och 13 pågående projekt beviljades finansiering från Stiftelsen Hästforskning i utlysningen för 2014.

Nya projekt 2014

Projekttitel Huvudsökande År 1 År 2 År 3
Optimering av penicillinbehandlingar till häst för att minska resistensutveckling Lena Olsén, SLU 1 015 000 SEK 815 000 SEK
Rörelseasymmetrier i ridhäst-populationen – biologisk variation eller hälta? Marie Rhodin, SLU 290 000 SEK 300 000 SEK
Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med metabolt syndrom – en möjlighet att förstå mekanismerna bakom insulinresistens och fång Johan Bröjer, SLU 200 000 SEK 200 000 SEK 180 000 SEK
Hobbyryttare och sociala medier – information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet Katriina Byström, Högskolan i Borås 420 000 SEK
Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst (Delstudie 2: ryttare-ridlärare) Charlotte Lundgren, Linköpings universitet 430 000 SEK 420 000 SEK
Peptider och proteiner – bekämpning av nya missbrukspreparat inom hästsporten Mikael Hedeland, SVA 1 015 000 SEK 715 000 SEK

Pågående projekt 2014

Projekttitel Huvudsökande År 1 År 2 År 3
Benzimidazolresistens hos hästens spolmask Eva Tydén, SLU 760 000 SEK
Kostnadseffektiv allväderspaddock för häst: praktisk tillämpning Hans von Wachenfelt, SLU 390 000 SEK
Genetisk bakgrund till prestationsegenskaper hos svenskt varmblod (SWB) Sofia Mikko, SLU 520 000 SEK
MHC – Centrum av Hästens Immunsystem Tomas Bergström, SLU 510 000 SEK
Komposterad hästströ-gödsel som ett miljövänligt gödsel och jordförbättrings-medel för jordbruksmark – En kombination av hästens välbefinnande och minskade emissioner av näringsämnen till vatten Barbro Ulén, SLU 426 000 SEK
Förekomst och betydelse av herpesvirus 2 och 5 hos svenska travhästar Jean-Francois Valarcher, SVA 884 000 SEK
Utvärdering av tränings- och tävlingsunderlag inom hoppsporten Lars Roepstorff, SLU 245 000 SEK
Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst Charlotte Lundgren, Linköpings universitet 332 000 SEK
Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling Harry Blokhuis, SLU 479 000 SEK 902 000 SEK 468 000 SEK
Påverkan av nordiskt klimat och hästhållning på hästens temperaturreglering Kristina Dahlborn, SLU 150 000 SEK
Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan syk-domsprosessen styres og nedarves Nils Ivar Dolvik, Norges veterinær-høgskole 594 000 NOK
In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarmkanal. Constanze Fintl, Norges veterinær-høgskole 370 000 NOK
’Biologisk leddbehandling’ – cytokinprofil i Autolog Kondisjonert Serum (AKS) Cathrine Fjordbakk, Norges veterinær-høgskole 190 000 NOK

2013

14 nya projekt och 20 pågående projekt beviljades finansiering från Stiftelsen Hästforskning i utlysningen för 2013

Nya projekt 2013

Projekttitel Huvudsökande År 1 År 2 År 3
Tysta smittbärare av kvarka- bakterien Streptococcus equi – utökad longitudinell studie Gittan Gröndahl, SVA 287 000 SEK
Makro- och mikromineral- innehåll i skördat vallfoder för hästar Cecilia Müller, SLU 289 000 SEK
Komposterad hästströgödsel som ett miljövänligt gödsel och jordförbättringsmedel för jordbruksmark Barbro Ulén, SLU 503 000 SEK 426 000 SEK
Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling Harry Blokhuis, SLU 479 000 SEK 902 000 SEK 468 000 SEK
Förekomst och betydelse av herpesvirus 2 och 5 hos svenska travhästar Jean-Francois Valarcher, SVA 697 000 SEK 884 000 SEK
En jämförelse och utveckling av olika objektiva rörelseanalys- system vid bedömning av hältor. Marie Rhodin, SLU 245 000 SEK
Effekt av dexametason på olika biokemiska variabler hos häst Harold Tvedten, SLU 161 000 SEK
Utveckling av den didaktiska processen i ridundervisning: samspelet mellan ryttare, ridlärare och häst Charlotte Lundgren, Linköpings universitet 341 000 SEK 332 000 SEK
Utvärdering av tränings- och tävlingsunderlag inom hoppsporten Lars Roepstorff, SLU 499 000 SEK 245 000 SEK
Hållbarhetsstudie på adrenokortikotropt hormon (ACTH) i blodprov från häst Inger Lilliehöök, SLU 55 000 SEK
’Biologisk leddbehandling’ – cytokinprofil i Autolog Kondisjonert Serum (AKS) Cathrine Fjordbakk, Norges veterinær- høgskole 467 000 NOK 190 000 NOK
Sykdomskontroll og forbedret dyrevelferd ved hjelp av genetiske markører: En pilotstudie av osteochondrose og Birkelandfraktur hos hest Gunnar Klemetsdal, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) 500 000 NOK 528 000 NOK
Hjertefunksjon hos kaldblodstravere Constanze Fintl, Norges veterinær- høgskole 304 000 NOK
Proteiner i osteochondrose: nøkkelen til hvordan sykdomsprosessen styres og nedarves Nils Ivar Dolvik, Norges veterinærhøgskole 137 000 SEK + 445 000 NOK 594 000 NOK
Hästens roller i olika former av människovård Gunilla Silfverberg, Ersta Sköndal högskola 266 000 SEK
MALDI-TOF snabb test av bakterier i let-vätske från hästar med misstänkt let-infektion Pia Haubro Andersen, Sveriges lantbruksuniversitet 288 000 SEK

Pågående projekt 2013

Projekttitel Huvudsökande År 2 År 3
Genetisk variation i ortopedisk hälsa och benställningar samt deras samband med prestation och hållbarhet hos unga ridhästar Jan Philipsson, SLU 580 000 SEK
Subkliniska luftvägs-infektioner hos häst Viveca Båverud, SVA 500 000 SEK
Inflammationsmediatorers betydelse vid osteoarthrit (OA) hos häst. Stina Ekman, SLU 670 000 SEK
Konstruktion och underhåll av underlag på travbanor– mätning av fysikaliska och funktionella egenskaper Lars Roepstorff, SLU 370 000 SEK
Förbättrad syresättning av blodet under hästnarkos: optimering av ventilations/lungblodflödes- matchningen med kväveoxid Görel Nyman, SLU 360 000 SEK
Karaktärisering av mekanismer som orsakar melanom hos avblekbar skimmel Anna Golovko, Uppsala universitet 480 000 SEK
Framåt marsch! Ridsportens pedagogik,
ledarskap och lärandemiljö – från militärutövning till en idrott för flickor
Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm 580 000 SEK
Kostnadseffektiv allväders paddock för häst: praktisk tillämpning Hans von Wachenfelt, SLU 480 000 SEK 390000
Träckanalys – en bra markör för överutfodring med fosfor? Anna Jansson, SLU 120 000 SEK
Stoppa smittspridningen av kvarka – en studie av tysta smittbärare av Streptococcus equi Gittan Gröndahl, SVA 250 000 SEK
Corneal Cross Linking (CXL) – en klinisk studie för att utvärdera CXL som behandlingsmetod vid hornhinnesår hos häst Björn Ekesten, SLU 320 000 SEK
Benzimidazolresistens hos hästens spolmask Eva Tydén, SLU 790 000 SEK 760 000 SEK
Ridning, funktionsnedsättning och identitet. En studie av ridningens psykosociala betydelse för personer med funktionsnedsättningar Pia Lundquist Wanneberg, Gymnastik- och idrottshögskolan 80 000 SEK
Metabolt svar i skelettmuskel hos hästar som utfodrats med enbart vallfoder eller en foderstat med vallfoder och kraftfoder Jan Erik Lindberg, SLU 250 000 SEK
Fruktsammare hästar – hur ska insamlade uppgifter bäst utnyttjas vid val av hingst och sto? Susanne Eriksson, SLU 460 000 SEK 0
Genetisk bakgrund till prestationsegenskaper hos svenskt varmblod (SWB) Sofia Mikko, SLU 453 000 SEK 520 000 SEK
MHC – Centrum av Hästens Immunsystem Tomas Bergström, SLU 470 000 SEK 510 000 SEK
Glukokortikoider till häst – säker användning ur ett dopnings- och behandlings-perspektiv Carina Ingvast- Larsson, SLU 1 000 000 SEK
+
280 000 NOK
13C-bikarbonatmetoden – en non-invasiv, snabb och enkel
metod för korrekt bestämning av energiförbrukning hos häst
Anne-Helene Tauson, Universitetet for miljø og biovitenskap 1 000 000 NOK
In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarmkanal. Constanze Fintl, Norges veterinær- høgskole 600 000 NOK

2012

14 nya projekt och 27 pågående projekt beviljades finansiering från Stiftelsen Hästforskning i utlysningen för 2012

Nya projekt 2012

Projekttitel Huvudsökande År 1 År 2 År 3
Kostnadseffektiv allväderspaddock för häst: praktisk tillämpning Hans von Wachenfelt, SLU 520 000 SEK 480 000 SEK 390 000 SEK
Träckanalys – en bra markör för överutfodring med
fosfor?
Anna Jansson, SLU 120 000 SEK 120 000 SEK
Stoppa smittspridningen av kvarka – en studie av tysta smittbärare av Streptococcus equi Gittan Gröndahl, SVA 450 000 SEK 250 000 SEK
Corneal Cross Linking (CXL)
– en klinisk studie för att utvärdera CXL som behandlingsmetod vid hornhinnesår hos häst.
Björn Ekesten, SLU 530 000 SEK 320 000 SEK
Benzimidazolresistens hos hästens spolmask Eva Tydén, SLU 740 000 SEK 790 000 SEK 760 000 SEK
Metabolt svar i skelettmuskel hos hästar som utfodrats med enbart vallfoder eller en
foderstat med vallfoder och kraftfoder
Jan Erik Lindberg, SLU 300 000 SEK 250 000 SEK
Ridning, funktionsnedsättning och identitet. En studie av ridningens psykosociala
betydelse för personer med funktionsnedsättningar
Pia Lundquist Wanneberg, Gymnastik- och idrottshögskolan 80 000 SEK 80 000 SEK
Fruktsammare hästar – hur ska insamlade uppgifter bäst utnyttjas vid val av hingst
och sto?
Susanne Eriksson, SLU 420 000 SEK 460 000 SEK
Genetisk bakgrund till prestationsegenskaper hos
svenskt varmblod (SWB)
Sofia Mikko, SLU 770 000 SEK 450 000 SEK 520 000 SEK
Sambandet mellan rubbningar i aminosyrametabolismen och utvecklandet av insulinresistens vid diabetes typ 2-liknande tillstånd hos
häst
Katarina Nostell, SLU 70 000 SEK
MHC – Centrum av Hästens
Immunsystem
Tomas, SLU
Bergström
620 000 SEK 470 000 SEK 510 000 SEK
Påverkan av nordiskt klimat och hästhållning på hästens
temperaturreglering
Kristina Dahlborn, SLU 640 000 SEK
+
710 000 NOK
770 000 SEK
+
665 000 NOK
150 000 SEK
Karkanalenes rolle i leddinfeksjoner hos føll Kristin Olstad, Norges veterinærhøgskole 600 000 NOK
In vitro elektrofysiologiske studier av hestens tarmkanal. Constanze Fintl, Norges veterinærhøgskole 620 000 NOK 600 000 NOK 370 000 NOK

Pågående projekt 2012

Projekttitel Huvudsökande År 2 År 3
Studier av extracellulära proteiner hos Streptococcus equi och Streptococcus zooepidemicus för ökad kunskap om olika strepto- kockinfektioner hos häst. Bengt Guss, SLU 340 000 SEK
Genetisk variation i ortopedisk hälsa och benställningar samt deras samband med prestation och hållbarhet hos unga ridhästar Jan Philipsson, SLU 580 000 SEK 580 000 SEK
Subkliniska luftvägs- infektioner hos häst Viveca Båverud, SVA 1 200 000 SEK 500 000 SEK
Arbetsmiljö i travstallar Qiuqing Geng, JTI 380 000 SEK
Inflammationsmediatorers betydelse vid osteoarthrit (OA) hos häst. Stina Ekman, SLU 670 000 SEK 670 000 SEK
Nya metoder för utvärdering och optimering av fertilitet hos avelshingstar Jane Morrell, SLU 800 000 SEK
Konstruktion och underhåll av underlag på travbanor– mätning av fysikaliska och funktionella egenskaper Lars Roepstorff, SLU 380 000 SEK 370 000 SEK
Träningsstrategier, underlagsanvändning, förlorade träningsdagar och skador på rörelseapparaten hos hopphästar Agneta Egenvall, SLU 350 000 SEK
Förbättrad syresättning av blodet under hästnarkos: optimering av ventilations/lungblodflödes- matchningen med kväveoxid Görel Nyman, SLU 460 000 SEK 360 000 SEK
Karaktärisering av mekanismer som orsakar melanom hos avblekbar skimmel Anna Golovko, Uppsala universitet 480 000 SEK 480 000 SEK
Nya metoder för diagnostisera och prognostisera osteoartrit hos häst. Eva Skiöldebrand, SLU 1 360 000 SEK
Hästgården – Mellan familjeprojekt och livsstilsföretag Erika Andersson Cederholm, Lunds universitet 600 000 SEK
”De i stallet”. Hästaktiva flickors upplevelser av utseendekulturen i stallet. Carolina Lunde, Göteborgs universitet 350 000 SEK
Hästens typ I interferonsystem – en nyckelkomponent i försvaret mot infektioner Eva Wattrang, SVA 213 000 SEK
Betydelsen av lågvirulenta virus och subkliniska luftvägsinfektioner hos svenska och norska travhästar Karl Ståhl, SVA 1 300 000 SEK
Framåt marsch! Ridsportens pedagogik,
ledarskap och lärandemiljö – från militärutövning till en idrott för flickor
Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm 500 000 SEK 580 000 SEK
Svampflora och förekomst av mykotoxiner i inplastat vallfoder för hästar Cecilia Müller, SLU 300 000 SEK
Glukokortikoider till häst – säker användning ur ett dopnings- och behandlings- perspektiv Carina Ingvast-Larsson, SLU 890 000 SEK 1 000 000 SEK
+ 280 000 NOK
Smärta – bedömning och behandling hos häst Lena Olsén, SLU 900 000 SEK
+
10 000 NOK
Immunologisk reaktivitet i tarmslemhinnan hos friska hästar och hos hästar med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar Ronny Lindberg, SLU 800 000 SEK
+
185 000 NOK
Tillväxtpotentialer i den norska och svenska hästsektorn ur ett nationellt och regionalt perspektiv Leif Jarle Asheim, Norsk institutt for landbruks- økonomisk forsking 500 000 NOK
+
500 000 SEK
Gastrointestinale nematoder hos hest.
Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner
Inger Sofie Hamnes, Veterinær- instituttet 270 000 SEK
God og lagringsstabil ensilasje til hest for auka verdiskaping og betre helse Astrid Johansen, Bioforsk 787 000 NOK
+
28 000 SEK
Innflytelse fra hesteassistert terapi (HAT) på avhengig- hetsbehandling og dens effekter Espen Arnevik, Oslo Universitets- sykehus – Aker 800 000 NOK 800 000 NOK
Smertelindring ved hjelp av lidokain og dexmedetomidinhos hest. Henning Andreas Haga, Norge Veterinær Høgskole 112 000 NOK
”Larynx funksjon hos Norsk og Svensk kaldblodstraver – årsaksforhold for dynamisk larynx kollaps assosiert med nakkefleksjon” Eric Strand, Norge Veterinær Høgskole 848 000 NOK
Felles nordisk avlsverdivurdering av ridehester- INTERSTALLION NORDEN Odd Vangen, Universitetet for miljø og biovitenskap 671 000 NOK

2011

20 nya projekt och 20 pågående projekt beviljades finansiering från Stiftelsen Hästforskning i utlysningen för 2011

Nya projekt 2011

Projekttitel Huvudsökande Beslut
år 1
Beslut/planeringsram
år 2
Beslut/planeringsram
år 3
Studier av extracellulära proteiner hos Streptococcus equi och Streptococcus zooepidemicus för ökad kunskap om olika streptokockinfektioner hos häst. Bengt Guss, SLU 340 000 340 000
Genetisk variation i ortopedisk hälsa och benställningar samt deras samband med prestation och hållbarhet hos unga ridhästar Jan Philipsson, SLU 580 000 580 000 580 000
Subkliniska luftvägsinfektioner hos häst Viveca Båverud, SVA 1 500 000 1 200 000 500 000
Arbetsmiljö i travstallar Qiuqing Geng, JTI 400 000 380 000
Inflammationsmediatorers betydelse vid osteoarthrit (OA) hos häst. Stina Ekman, SLU 670 000 670 000 670 000
Nya metoder för utvärdering och optimering av fertilitet hos avelshingstar Jane Morrell, SLU 800 000 800 000
Konstruktion och underhåll av underlag på travbanor– mätning av fysikaliska och funktionella egenskaper Lars Roepstorff, SLU 450 000 380 000 370 000
Träningsstrategier, underlagsanvändning, förlorade träningsdagar och skador på rörelseapparaten hos hopphästar Agneta Egenvall, SLU 340 000 350 000
Förbättrad syresättning av blodet under hästnarkos: optimering av ventilations/lungblodflödes-matchningen med kväveoxid Görel Nyman, SLU 460 000 460 000 360 000
Hästvälfärd, intressekonflikter och normativ etik Petra Andersson, Chalmers 430 000
Framåt marsch! Ridsportens pedagogik, ledarskap och lärandemiljö – från militärutövning till en idrott för flickor Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm 420 000 500 000 580 000
Utvärdering av hästars rörelsemönster vid longering Karin Roethlis-berger Holm, SLU 190 000
Karaktärisering av mekanismer som orsakar melanom hos avblekbar skimmel Anna Golovko, Uppsala universitet 165 000 480 000 480 000
Ridlärares tankar om och förutsättningar för kommunikation med sina elever Ulla Riis, Uppsala universitet 183 000
Glukokortikoider till häst – säker användning ur ett dopnings- och behandlingsperspektiv Carina Ingvast-Larsson, SLU 690 000 SEK 890 000 SEK 1 000 000 SEK
280 000 NOK
Svampflora och förekomst av mykotoxiner i inplastat vallfoder för hästar Cecilia Müller, SLU 700 000 SEK
150 000 NOK
300 000 SEK
Smärta – bedömning och behandling hos häst Lena Olsén, SLU 1 000 000 SEK
390 000 NOK
900 000 SEK
10 000 NOK
Innflytelse fra hesteassistert terapi (HAT) på avhengighetsbehandling og dens effekter Espen Arnevik, Oslo Universitets-sykehus 800 000 NOK 800 000 NOK 800 000 NOK
13C-bikarbonatmetoden – en non-invasiv, snabb och enkel metod för korrekt bestämning av energiförbrukning hos häst Anne-Helene Tauson, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) 1 000 000 NOK 950 000 NOK 1 000 000 NOK
Fruktbarhet i hesteavlen: Kartlegging av sædkvalitet og rutiner ved forsendelse av fersk sæd hos kaldblodstraver i Norge Ragnar Thomassen, Norges Veterinærhøgskole 700 000 NOK

Pågående projekt 2011

Projekttitel Huvudsökande Beslut/planeringsram år 2 Beslut/planeringsram år 3
Genetisk studie av en utvecklingsrubbning i extremitetsskelettet (krumma föl) hos shetlandsponny Gabriella Lindgren, SLU 150 000 125 000
Sadeltrycksmätning för utvärdering av ryttarens sits och sadelns passform Karin Morgan, Ridskolan Strömsholm 700 000 700 000
Vårdhygien inom svensk hästsjukvård i relation till vårdrelaterade infektioner med särskilt fokus på MRSA. Ulrika G Andersson, SVA 1 400 000 700 000
Detektionsmetoder för tidiga osteoartrosförändringar i hasleden hos islandshästen med hjälp av tredimen-sionella morfometriska parametrar, bilddiagnostisk och molekylära markörer. Kerstin Hansson, SLU 400 000 1 000 000
Hästkrafter för entreprenörskap – Hästbaserad företagsamhet ur ett genusperspektiv Mats Westerberg, Luleå tekniska universitet 700 000 700 000
Nya metoder för diagnostisera och prognostisera osteoartrit hos häst. Eva Skiöldebrand, SLU 1 710 000 1 360 000
Hästgården – Mellan familjeprojekt och livsstilsföretag Erika Andersson Cederholm, Lunds universitet 752 000 600 000
De i stallet. Hästaktiva flickors upplevelser av utseendekulturen i stallet. Carolina Lunde, Göteborgs universitet 489 000 350 000
En ny experimentell djurmodell för att studera ämnesomsättningsrubbningar hos häst Katarina Nostell, SLU 252 000
Ett hammarslag för mycket – En undersökning av hovslagarnas arbetsmiljö Stefan Pinzke, SLU 349 000
Hästens typ I interferonsystem – en nyckelkomponent i försvaret mot infektioner Eva Wattrang, SVA 268 000 213 000
Glykemiskt svar och insulinrespons hos hästar vid utfodring med foderstater med olika sockerinnehåll Johan Bröjer, SLU 400 000
Betydelsen av lågvirulenta virus och subkliniska luftvägsinfektioner hos svenska och norska travhästar Karl Ståhl,  SVA 1 600 000 1 300 000
Immunologisk reaktivitet i tarmslemhinnan hos friska hästar och hos hästar med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar Ronny Lindberg, SLU 1 024 000 SEK
185 000 NOK
800 000 SEK
185 000 NOK
Tillväxtpotentialer i den norska och svenska hästsektorn ur ett nationellt och regionalt perspektiv Leif Jarle Asheim, Norsk institutt for landbruks-økonomisk forsking 500 000 NOK
500 000 SEK
500 000 NOK
500 000 SEK
Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner Inger Sofie Hamnes, Veterinær-instituttet 1 050 000 NOK
360 000 SEK
270 000 SEK
God og lagringsstabil ensilasje til hest for auka verdiskaping og betre helse Astrid Johansen,  Bioforsk 1 121 000 NOK
236 000 SEK
787 000 NOK
28 000 SEK
Smertelindring ved hjelp av lidokain og dexmedetomidinhos hest. Henning Andreas Haga, Norge Veterinær Høgskole 203 000 NOK 112 000 NOK
Larynx funksjon hos Norsk og Svensk kaldblodstraver – årsaksforhold for dynamisk larynx kollaps assosiert med nakkefleksjon Eric Strand A, Norge Veterinær Høgskole 857 000 NOK 848 000 NOK
Felles nordisk avlsverdi-vurdering av ridehester- INTERSTALLION NORDEN Odd Vangen, Universitetet for miljø og biovitenskap 671 000 NOK 671 000 NOK

Beviljade projekt för 2010

Beviljade projekt för 2009

Beviljade projekt för 2008

Finansiärer och samarbetspartners